Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับไปดูเล่มอื่น ๆ
   
ส่องอสังหาฯ ต่างแดน
สารบัญ
1 ไปนอกทำให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวาง 13
2 ยกระดับอสังหาริมทรัพย์ไทยโดยเข้าประชุมนานาชาติ 23
3 เราจะรู้สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกได้อย่างไร 29
4 เครือข่ายประเมินค่าทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์โลก 35
5 อสังหาริมทรัพย์โลก ปี 2543 ในยามที่ไทย “มืดสนิท” 45
6 ศึกษาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับรางวัลระดับโลก 2547 53
7 ศึกษาอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับรางวัลระดับโลก 2548 59
8 รางวัลพัฒนาชุมชนแออัดดีเด่นระดับโลกที่ไทยควรศึกษา 67
9 เทศกาลอสังหาริมทรัพย์เมืองคานส์ “ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก 73
10 งานประชุมอสังหาริมทรัพย์เอเซีย ณ กรุงนิวเดลี 79
11 ประชุม FIABCI มาเลเซีย ปี 2545 เรียนรู้จากเพื่อนบ้าน 87
12 ภาวะอสังหาริมทรัพย์อาเซียน สรุปบทเรียนยุควิกฤติ 95
13 ภาวะอสังหาริมทรัพย์อาเซียน ยุคหลังวิกฤติ, พ.ศ.2547 105
14 ภาวะอสังหาริมทรัพย์อาเซียน ล่าสุด, พ.ศ.2548 111
15 ประกวดอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นประจำปีมาเลเซีย 119
16 ลงทุน-บริหารโครงการยักษ์: ข้อคิดจากซันเทคซิตี้ 125
17 สัจธรรมเกิด-ดับในวงการอสังหาริมทรัพย์ 133
18 เซ็นโตซ่า เกาะท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ น่าศึกษา 141
19 มองเวียตนาม-อินโดฯ พัฒนาการประเมินค่าทรัพย์สิน 151
20 เกาหลีที่ได้เห็นมา 159
21 เศรษฐกิจฟองสบู่: บทเรียนจากญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา 163
22 น่าอิจฉาในสหรัฐอเมริกา…ราคาบ้านขึ้นเอา ๆ 171
23 เมืองนอร์ฟอล์ค กรณีศึกษาอสังหาริมทรัพย์และภาษี 177
24 นายหน้าข้ามชาติ.. เปี้ยนไป๋ 185
25 อย่าเห็นขี้ฝรั่งหอม 191
26 ลู่ทางเรียนปริญญาโท-เอกอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ 199
27 กระตุ้นเศรษฐกิจไทยด้วยการจัดประชุมนานาชาติ 209
     
 
Area Trebs
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่