Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับไปดูเล่มอื่น ๆ
   
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประชาธิปไตย พัฒนาชาติ
สารบัญ

     คำนำ
4

     บทบรรณาธิการ
7

     รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา น.ส.ศิริวรรณ สกัญญา
15

     รางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา นายสุชาวุฒิ ธรรมวรพล
17

     รางวัลชนะเลิศระดับประชาชนทั่วไป นายกำพล ชุ่มจันทร์
20


     รางวัลชมเชยระดับมัธยมศึกษา นายเตชิต สุขวัฒนานนท์
26

     รางวัลชมเชยระดับมัธยมศึกษา น.ส.วรรณภา เขียวไสว
28

     รางวัลชมเชยระดับมัธยมศึกษา ด.ญ.ปัญญดา สูญทุกข์
30

     รางวัลชมเชยระดับมัธยมศึกษา นายฮาฟีกีน บือราเฮง
32


     รางวัลชมเชยระดับอุดมศึกษา น.ส.ปภาดา ศรีพูล
35

     รางวัลชมเชยระดับอุดมศึกษา น.ส.พลอยนิศา เจริญกฤตาภรณ์
39

     รางวัลชมเชยระดับอุดมศึกษา นายวัชรากรณ์ สุขประมูล
42

     รางวัลชมเชยระดับอุดมศึกษา นายสิทธิศักดิ์ บุญมา
46


     รางวัลชมเชยระดับประชาชนทั่วไป นายกระแสร์ รังสิพล
49

     รางวัลชมเชยระดับประชาชนทั่วไป น.ส.กิรณา พรหมเนาว์
53

     รางวัลชมเชยระดับประชาชนทั่วไป นางภัชรา ธิสอน
58

     รางวัลชมเชยระดับประชาชนทั่วไป ผศ.อุดม งามเมืองสกุล
63


     ข้อคิดส่งท้าย
68

สนใจสั่งซื้อโปรดติดต่อ info@thaiappraisal.org หรือ โทร. 0.2295.3171 เพื่อสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ของมูลนิธิ

ชื่อหนังสือ:  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประชาธิปไตย พัฒนาชาติ * กรุณากรอกข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล: 
*  ตำแหน่ง: 
หน่วยงาน: 
*
ที่อยู่: 
*
 
โทรศัพท์: 
* โทรสาร: 
อีเมล์: 
*
สั่งซื้อเป็นจำนวน: 
 เล่ม
ยืนยัน:
4236 =>กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
บริจาคค่าหนังสือ 
เล่มละ 80 บาท (ฟรีค่าจัดส่ง)
รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
รวมเงินค่าหนังสือ: จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
โปรดแฟกซ์์ใบโอนเงิน ถึง โทรสาร 0.2295 1154 โทรศัพท์ 0.2295.3171

 
Area Trebs
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่