Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับไปดูเล่มอื่น ๆ
   
CSR Thailand VOL.11
สารบัญ

     CSR ยุคใหม่ใส่ใจอย่างยั่่งยืน
26

     CSR ที่แท้
54

     ย้ำ CSR ที่ถูกทาง อะไรคือ CSR อาจกล่าวได้ว่าความหมายของ CSR ว่าเป็นแนวคิดการจัดการที่มุ่งให้วิสาหกิจผสานการดำเนินธุรกิจความห่วงใย ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลาย ถือเป็นแนวคิดที่องค์กรแสดงความรับผิดชอบผลกระทบจากการประกอบกิจการ ของต้นต่อผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอื่น

 

 

สนใจสั่งซื้อโปรดติดต่อ info@thaiappraisal.org หรือ โทร. 0.2295.3171 เพื่อสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ของมูลนิธิ

ชื่อหนังสือ:  CSR Thailand VOL.11 * กรุณากรอกข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล: 
*  ตำแหน่ง: 
หน่วยงาน: 
*
ที่อยู่: 
*
 
โทรศัพท์: 
* โทรสาร: 
อีเมล์: 
*
สั่งซื้อเป็นจำนวน: 
 เล่ม
ยืนยัน:
0005 =>กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
บริจาคค่าหนังสือ 
เล่มละ 0 บาท (ฟรีค่าจัดส่ง)
รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
รวมเงินค่าหนังสือ: จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
โปรดแฟกซ์์ใบโอนเงิน ถึง โทรสาร 0.2295 1154 โทรศัพท์ 0.2295.3171

Area Trebs
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่