Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับไปดูเล่มอื่น ๆ
   
วิพากษ์ผังเมือง
สารบัญ

บทวิพากษ์หลัก

1 ประวัติศาสตร์อันน่าอดสูของการผังเมืองไทย
9

2 ผังเมืองหมดอายุอนาธิปไตยในการพัฒนาที่ดิน?
14

3 ประวัติศาสตร์การปล้นระบบรถไฟฟ้าของประชาชน
22

4 ค้านผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครตั้งแต่ ฉบับ พ.ศ.2549
27

5 ขอให้แก้ไขก่อนประกาศใช้แต่ราชการที่เกี่ยวข้อง
   ก็ไม่เคยนำพาสิ่งที่ควรแก้ไข
31

6 ล่ารายชื่อ 108 ผู้รู้ผังเมืองค้านผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
41

7 เร่งแก้ไขผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและ
   ปฏิรูปการผังเมืองทั่วประเทศ
47

8 ความเข้าใจผิดของส่วนราชการเกี่ยวกับ
   ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
81


กรณีศึกษาเชิงวิพากษ์
9 กรณีศึกษาการพัฒนาพื้นที่ใจกลางเมือง
90

10 การผังเมืองที่ขาดบูรณาการ มจธ.บางขุนเทียน
101

11 วิพากษ์ที่ดินอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมลาดกระบัง
105

12 เขาใหญ่กับแนวคิดผังเมืองที่ล้าหลัง
109


ภาคผนวกประสบการณ์ผังเมืองสร้างสรรค์จากต่างประเทศ
13 สามเคล็ดวิชาผังเมืองที่ลืมเรียนมาจากต่างประเทศ
117

14 ข้อคิดจาก'โดนอล' เมืองใหม่ของกรุงเวียนนา
122

15 มาเรียนผังเมืองจากสะหวันเขตบ้าง(ไม่ต้องไปไกลเกิน)
127

16 วอชิงตันดีซี: คิดสร้างตึกสูง เลิกจำนวนที่จอดรถขั้นต่ำ
133

17 การผังเมืองนานาชาติที่ไทยพึงศึกษา
138

 
Area Trebs
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่