Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับไปดูเล่มอื่น ๆ
   
อสังหาริมทรัพย์เรื่องสำคัญของชีวิต
สารบัญ
1 อสังหาริมทรัพย์เรื่องสำคัญของชีวิต 9
2 มูลค่าตลาดของทรัพย์สิน 17
3 มูลค่าทรัพย์สินขึ้นอยู่กับอะไร 29
4 ความรู้-ความรอบรู้อสังหาริมทรัพย์: ที่ดินและทำเล 37
5 วิธีการประเมินค่าทรัพย์สิน 43
6 เจาะลึกอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท 51
7 ประเมินสถานะการพัฒนาที่อยู่อาศัย 50 ปีประเทศไทย 65
8 ระวังกับดัก จงซื้ออสังหาริมทรัพย์ “อย่างรอบรู้” 73
9 ซื้ออสังหาริมทรัพย์: ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อจึงจะอยู่รอด 83
10 ผังเมืองกรุงเทพมหานคร: ควรคิดในแนวใหม่ 89
11 อำนาจบาตรใหญ่ในการบังคับใช้ที่ดิน 95
12 เชื่อหรือไม่? สร้างถนนได้โดยรัฐไม่เสียเงินสักบาท 101
13 วางผัง–สร้างเมืองเชิงรุก: สร้าง CBD ใน CBD 107
14 ผังเมือง กทม.ใหม่: ผลกระทบต่อชาวกรุง 113
15 ข้อมูลกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ยั่งยืน 133
16 สัจจธรรมของข้อมูล 139
17 ร่วมกันพัฒนาตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีวุฒิภาวะ 147
18 สภาอสังหาริมทรัพย์: ตั้งไปทำไม 155
19 ลู่ทางเรียนต่อนอกด้านอสังหาริมทรัพย์ปริญญาโท-เอก 167
20 ฮวงจุ้ยกับข้อพึงสังวร 177
21 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับอสังหาริมทรัพย์ 183
22 ยี่ห้ออสังหาริมทรัพย์: ตีความอย่างไร 189
Area Trebs
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่