สารบัญ
คำนำ หน้า
ที่อยู่อาศัย 6
     ซื้อบ้าน . . . พร้อมเมื่อไหร่ ก็ซื้อได้เลย 33
     ตั้งสมาคมของผู้ซื้อบ้าน 75
     จงซื้อบ้านและอสังหาริมทรัพย์อย่างรอบรู้ 99
     ที่อยู่อาศัยไม่ใช่ปัญหาเร่งด่วนตามคณะกรรมการปฏิรูปอ้าง 201
     งงกับมาตรการของ ธปท. 256
อสังหาริมทรัพย์
     ข้อมูลกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ยั่งยืน 10
     ก่อนตัดแผ่นดินไทยขายให้ต่างชาติ 29
     สภาวิชาชีพ ศึกษาจากนายหน้าสิงคโปร์ 90
     จัดรูปที่ดินกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ 148
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีแต่ดี ดีต่อทุกฝ่าย 188
     ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบสวนกระแส 196
     ราคาอสังหาริมทรัพย์ไม่ลดแม้น้ำท่วม 236
การพัฒนาเมือง
     ผังเมืองแนวใหม่ต้องทำเมืองให้แน่น 109
     ผังเมืองที่แท้ประสบการณ์จากเซี่ยงไฮ้ 128
     อย่าให้ใครมาวางผังเมืองส่งเดช 185
     การจัดรูปที่ดิน: อาวุธใหม่ของนักพัฒนาที่ดิน 212
     การเวนคืนขยายถนน ที่ทุกคนชอบ-ทำได้จริง 217
     รถไฟฟ้าสร้าง มูลค่าเพิ่มแก่ประเทศ 221
ต่างประเทศ
     บทเรียนการสิ้นชาติเขมรสำหรับประเทศไทย 70
     อินโดนีเซียกำลังเติบโตอย่างน่าสนใจ 105
     สนใจไปลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อนบ้าน? 123
     พาดูอสังหาริมทรัพย์เมืองบาตัม 133
     เอาเยี่ยงเซี่ยงไฮ้: กรณีพัฒนาที่อยู่อาศัย 227
     มองลาวแล้วย้อนมองไทย 231
     ข้อคิดของการให้ต่างชาติซื้อบ้านในมาเลเซีย 264
CSR (Corporate Social Responsibility)
     CSR กับการโฆษณาหลอกลวง 60
     CSR กับความรับผิดชอบที่แท้ 81
     CSR กับผู้ประเมินค่าทรัพย์สินที่เป็นอิสระ 85
     CSR ในแง่ของแรงงาน 94
     CSR ไม่ใช่ เรื่องศาสนา คุณธรรม หรือเศรษฐกิจพอเพียง 136
     คิดอีกที CSR ของบริษัทยักษ์ใหญ่ในไทย 142
     สวัสดิการที่ดีเกินไปคือคอร์รัปชั่น ขาด CSR 241
สังคมวิพากษ์
     วิพากษ์ความดีจอมปลอม 15
     ว่าด้วยการไต่เต้าโดยการยกหาง-เลีย 24
     รากเหง้าการโกงกินที่กัดกร่อนชาติ 53
     รายการหรือช่องโทรทัศน์ที่ดีที่สุดมาแล้ว 65
     อย่าปล่อยให้ "สืบ นาคะเสถียร" ตายฟรี 207
     จดหมายถึงนายกรัฐมนตรีแนวทางแก้ปัญหามาบตาพุด 246
     คุ้มหรือที่จะอนุรักษ์ต้นจามจุรี อายุ 100 ปี 260
ภาษาอังกฤษ
     2010 Outlook for the Housing Market in Bangkok 20
     Baan Mankong: Slum Solution or Fiasco? 113
     Valuation for Land Acquisition: International Experience 151
     Letter to the Prime Minister on Voice of Map Ta Phut People 253
   

สนใจสั่งซื้อโปรดติดต่อ info@thaiappraisal.org หรือ โทร. 0.2295.3171 เพื่อสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ของมูลนิธิ

ชื่อหนังสือ:  * กรุณากรอกข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล:  *  ตำแหน่ง: 
หน่วยงาน:  *
ที่อยู่:  *
 
โทรศัพท์:  * โทรสาร: 
อีเมล์:  *
สั่งซื้อเป็นจำนวน:   เล่ม
บริจาคค่าหนังสือ 
เล่มละ 80 บาท (ฟรีค่าจัดส่ง)
รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
รวมเงินค่าหนังสือ: จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
โปรดแฟกซ์์ใบโอนเงิน ถึง โทรสาร 0.2295 1154 โทรศัพท์ 0.2295.3171