สารบัญ
ภาค 1 กล้าให้ถึงเพียงนี้
1 จ่ายสูง 16
2 สวัสดิการดี 20
3 อยู่กันฉันสหาย 27
4 ทุ่มเทพัฒนาคน 32
ภาค 2 มาตรฐานคุณภาพสูง
5 ควบคุมคุณภาพ 39
6 มาตรฐานสากล 45
7 พนักงานคือหัวใจ 51
ภาค 3 บริษัทมีจุดยืน
8 เติบโตสวนกระแส 58
9 ธุรกิจอารยะ 65
10 กล้าแข่งขัน 71
11 แตกหน่อ 80
ภาค 4 ทำดี มีมงคล
12 บริษัทมีอุดมการณ์ 92
13 บำเพ็ญประโยชน์ 98
14 ความภูมิใจ 108
ภาค 5 สรุป เราทำได้
15 จะพยายามต่อไป 118
สนใจสั่งซื้อโปรดติดต่อ info@thaiappraisal.org หรือ โทร. 0.2295.3171 ต่อ 110 เพื่อสั่งซื้อ
 

ใบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ของมูลนิธิ

ชื่อหนังสือ:  * กรุณากรอกข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล:  * ตำแหน่ง: 
หน่วยงาน:  *
ที่อยู่:  *
 
โทรศัพท์:  * โทรสาร: 
อีเมล์:  *
สั่งซื้อเป็นจำนวน:   เล่ม
บริจาคค่าหนังสือ 
เล่มละ 100 บาท (ฟรีค่าจัดส่ง)
รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
รวมเงินค่าหนังสือ: จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
-
เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

-
เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึง โทรสาร 0.2295 1154 โทรศัพท์ 0.2295.3171 ต่อ 110