Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูทั้งหมดกิจกรรมที่ผ่านมา

 

 

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ 6/2565
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการของ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย โดย อาจารย์พรเทพ ศรีนฤหล้า เป็นประธานที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ และกรรมการใหม่ที่จะดำรงตำแหน่งปี 2565-2566 เป็นการประชุมผ่าน Zoom และที่ทำการมูลนิธิ

Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่