Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูทั้งหมดกิจกรรมที่ผ่านมา

มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย โดย รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ และสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-THAI) โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย จัดระดมสมอง “ทางรอดตลาดอสังหาฯ ไทยและทางออก ปี 2565-6” ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม ศกนี้ ณ ห้องผ่านฟ้าลีลาศ ชั้น 7 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ  โดยมีผู้แทนสมาคมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์มาร่วมประชุมประมาณ 20 ท่าน

Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่