Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูทั้งหมดกิจกรรมที่ผ่านมา

วันศุกร์ที่ 11 - พุธที่ 16 สิงหาคม 2560
บรรยายเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินประเภท Bio-Asset Valuation ณ นคร Nagpur

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญจากสมาคมประเมินค่าทรัพย์สินอินเดีย (Practicing Valuers Association of India: www.pvai.org) ให้ไปบรรยายเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินประเภท Bio-Asset Valuation ณ นคร Nagpur หรือนาคปุระ อันเป็นเมืองตากอากาศบนที่ราบสูงของอินเดีย และได้สร้างแบบสอบถามขึ้นเพื่อสัมภาษณ์ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินอินเดียด้วยจะได้นำเสนอผลการสำรวจในเร็ววันนี้

           อนึ่ง สมาคมดังกล่าว มีสมาชิกอยู่นับพันคน มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครมุมไบ ดร.โสภณ เคยได้รับเชิญไปบรรยายที่สมาคมแห่งนี้ 2 ครั้งแล้ว และยังได้เกียรติให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมแห่งนี้อีกด้วย การได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับสมาคมแห่งนี้ จะทำให้เป็นช่องทางของความร่วมมือระหว่างผู้ประเมินค่าทรัพย์สินของสมาคมทั้งสองแห่ง ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศไทยหากต้องการไปประเมินที่อินเดีย หรือนักพัฒนาที่ดิน นักลงทุนไทยสนใจใช้บริการประเมินค่าทรัพย์สินในอินเดีย ก็สามารถติดต่อ ดร.โสภณ เพื่อการประสานงานได้เช่นกัน 

           อินเดียนับเป็นประเทศที่น่าสนใจไปแสวงหาเลือกลงทุนมาในประเทศไทยเพราะมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและมีประชากรที่มีอำนาจการซื้อสูง เป็นจำนวนมาก

ดาวโหลด เอกสาร Bio-Asset Valuation คลิก: http://bit.ly/2vzzpkn

Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่