Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูทั้งหมดกิจกรรมที่ผ่านมา

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560
งานใหญ่ที่ไทเป FIABCI-Taiwan Real Estate Excellence Awards

              ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ในฐานะนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai) ได้ไปเข้าร่วมงาน มอบรางวัลอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นของสมาคม FIABCI-Taiwan ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงไทเป ไต้หวัน งานนี้มีเข้าร่วมถึงประมาณ 800 คนโดยมีแขกเหรื่อจากต่างประเทศนับสิบท่าน

              ผู้เข้าร่วมฝ่ายไทย เป็นคณะกรรมการสมาคม อสังหาริมทรัพย์สากล อันประกอบด้วย นายอภิชาติ ประสิทธินฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ในฐานะอุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากล คุณกรศรัณย์ สุดสสม กรรมการผู้จัดการ บจก.แองเจลซิตี้ และคุณภูวนันท์ กิตติสุบรรณ กรรมการสมาคมฯ

              ในอนาคต สมาคมของเราจะจัดงานมอบรางวัลอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นของ FIABCI ซึ่งเป็นรางวัลระดับโลกที่รับการยอมรับกันทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีการ ส่งเข้าประกวดรางวัลอสังหาริมทรัพย์นานาชาติของ FIABCI โครงการอสังหาริมทรัพย์ใดในประเทศไทยสนใจเข้าร่วมประกวด โปรดติดต่อ ดร.โสภณ (โทร. 0.2295.3905 ต่อ 109 เลขาฯ คุณนงลักษณ์)

Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่