เกี่ยวกับ ARENA

ASEAN Real Estate Network Alliance (ARENA) สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อาเซียน ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง สมาคมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์จาก 8 ประเทศ คือ มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม พม่า และกัมพูชา ซึ่งจะมีการจัดงานประชุมทุกปี ของประเทศสมาชิก การประชุมดังกล่าวเหมาะสำหรับนักวิชาชีพด้านนายหน้า ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน และนักบริหารทรัพย์สิน เพราะสมาคมที่เกี่ยวข้องใน ARENA มี นักวิชาชีพทั้งสามเข้าร่วม รวมทั้งนักพัฒนาที่ดินนั้นก็ควรเข้าร่วม ด้วย จะเป็นโอกาสในการขายทรัพย์สินให้กับ ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน

สิทธิประโยชน์ของการเข้าร่วมงาน ARENA

1. เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์สามารถนำสินค้าไปเสนอแก่นักลงทุน
2. มีโอกาสพบปะกับเพื่อนร่วมวิชาชีพทั่วอาเซียนอย่างแท้จริงเพราะเป็นนายหน้าที่ช่วยเจาะตลาดท้องถิ่น
   ได้โดยตรงไม่ใช่เฉพาะกลุ่มนายหน้าข้ามชาติ
3. สามารถไปร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ได้อย่างกว้างขวางมีบทนำเสนอของผู้รู้เป็นจำนวนมาก

ท่านเป็นสมาชิกมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทยแล้วหรือยัง ?

สิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก

1. ได้รับวารสาร 6 ฉบับ ตลอดอายุสมาชิก (1 ปี)
2. เข้าร่วมงานประชุมประจำปีของมูลนิธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
3. เข้าเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดอายุสมาชิก (1 ปี)
   (ยกเว้นในการจัดนอกสถานที่ของมูลนิธิ ซึ่งจะเสียเฉพาะค่าสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง)
4. ได้รับส่วนลดพิเศษ 50% ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ
5. ทำนามบัตร ARENA-TAF ของท่าน
6. สามารถนำโลโก้ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในนามบัตรของท่านได้
7. ได้รับส่วนลดพิเศษในการร่วมงานประชุม ARENA