เสียภาษีที่ดินฯ กันอย่างไร
คุณเล็ก สัญชัย

[ผู้ตั้งกระทู้]
2019-12-23|14:45:27
รายละเอียด:


 

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13.00 - 17.00 น.
 โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

การจัดเก็บภาษีตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กำหนดเริ่มจัดเก็บภาษีตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 นั้น ทำให้ผู้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ เกิดข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย จึงกำหนดจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง เสียภาษีที่ดินฯ กันอย่างไร ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการไขทุกข้อสงสัย ตอบทุกคำถามในภาคปฏิบัติ:

 

 

กำหนดการ : วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13.00-17.00
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

 

 • ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี (ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด) / หลักเกณฑ์กรณีที่อยู่ในบังคับ
 • ทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้น (๑๓ รายการ)
 • ผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้แก่ใครบ้าง
 • ฐานภาษี
 • อัตราจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • การลดและการยกเว้นภาษี
 • ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • การประเมินภาษี
 • การชำระภาษี
 • การเร่งรัดภาษีค้างชำระ
 • การอุทธรณ์ภาษี กรณีผู้เสียภาษีไม่เห็นด้วยกับการประเมิน
 • การดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • การจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • การประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุด
 • การให้ประชาชนตรวจสอบแก้ไข
 • การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่และเงินเพิ่ม (ในส่วนที่ค้างชำระของปีเก่า/ตกสำรวจ)

กำหนดการเสวนา:

13:00  พิธีเปิด: รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย

13:15  การบรรยาย: เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างไรในภาคปฏิบัติ

                      ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

15:15  การบรรยาย: เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างไรในภาคปฏิบัติ

                      ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

17:00  จบการเสวนา

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.thaiappraisal.org/thai/monthly/monthly.php?event=3


มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยมูลนิธิ โทร
:0-2295-3171

 

 

Tag: ภาษีที่ดิน , เสียภาษี , สรุปภาษีที่ดิน , ขายที่ดินสียภาษีบุคคลธรรมดา , นิติบุคคลขายที่ดิน ต้องเสียภาษี , ภาษีธุรกิจเฉพาะ คำนวณภาษี, ซื้อ/ขายอสังหาริมทรัพย์ , วางแผนภาษี , ภาษีที่ดิน , ค่าธรรมเนียมการโอน ,  คำนวณภาษีที่ดิน

 
แสดงความคิดเห็น
รายละเอียด:
* ชื่อคุณ:
อีเมล์:
*รหัสยืนยัน:   4906 กรุณาป้อนรหัส =>
  อ่ า น แ ล ะ ย อ ม รั บ ใ น ก ติ ก า ก่ อ น
1) งดลงประกาศข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับ วงการประเมินค่าทรัพย์สิน
2) การลงข้อความ ประกาศ ต้องเป็น ข้อความที่ถูกกฎหมาย และศีลธรรม เท่านั้น และ เป็นความจริงทุกประการ
3) ข้อความที่ลงประกาศ ท่านจะต้องรับผิดชอบ และทำตามที่ท่านลงประกาศไว้
4) งดการใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ ดูถูก เสียดสี ประชดประชัน หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
5) ห้ามลงประกาศข้อความ ที่ซ้ำๆ กัน
6) หากทาง Thaiappraisal ตรวจสอบพบ หรือ มีผู้แจ้ง ข้อความที่ละเมิดกฎ และทางเราได้ตรวจสอบแล้วเป็นจริง จะทำการลบข้อมูลที่ไม่เหมาะสมนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ
7) ทาง Thaiappraisal ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข กฎกติกาในการลงประกาศ

 

 

 

 

Area Trebs FIABCI
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่