หารือการปฏิบัติตามกฎหมายของ ส.ป.ก.
นายชาญชัย หงษ์ทอง

[ผู้ตั้งกระทู้]
2017-10-24|14:28:22
รายละเอียด:

ตามที่กรมชลประทานประกาศก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง (ระบบส่งน้ำ) อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว  ลงวันที่  ๒๖  กุมภาพันธุ์  ๒๕๕๖  ดำเนินการจัดหาที่ดินโดยการจ่ายเงินตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๓๒  ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ของ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อดำเนินโครงการฯ  และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่แล้วนั้น

 

เพื่อให้ทราบขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบกฎหมายของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  จึงขอหารึแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ดังนี้       

๑.  กรณี  สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  อนุญาตให้กรมชลประทานใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง (ระบบส่งน้ำ)ในพื้นที่  ที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อนุญาตให้   นายบัว  คุ้มศรี  เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน  แปลงที่  ๑๓  เลขที่  ๘๒๒  ระวาง ส.ป.ก. ที่ ๑๔๗๐  เมื่อวันที่  ๒๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แล้ว  ราษฎรผู้ได้รับอนุญาตฯ  จะมีสิทธิคัดค้านการดำเนินการของกรมชลประทานได้หรือไม่  อย่างไร

 

                        .  กรณี  กรมชลประทานมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม    มาดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง (ระบบส่งน้ำ)   สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร  เพื่อให้กรมชลประทานเข้ามาใช้พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว

[ข้อคิดเห็น: 1]
Goal168

น่าสนใจ

 

 

คลิกที่นี่

 
แสดงความคิดเห็น
รายละเอียด:
* ชื่อคุณ:
อีเมล์:
*รหัสยืนยัน:   6186 กรุณาป้อนรหัส =>
  อ่ า น แ ล ะ ย อ ม รั บ ใ น ก ติ ก า ก่ อ น
1) งดลงประกาศข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับ วงการประเมินค่าทรัพย์สิน
2) การลงข้อความ ประกาศ ต้องเป็น ข้อความที่ถูกกฎหมาย และศีลธรรม เท่านั้น และ เป็นความจริงทุกประการ
3) ข้อความที่ลงประกาศ ท่านจะต้องรับผิดชอบ และทำตามที่ท่านลงประกาศไว้
4) งดการใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ ดูถูก เสียดสี ประชดประชัน หรือ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
5) ห้ามลงประกาศข้อความ ที่ซ้ำๆ กัน
6) หากทาง Thaiappraisal ตรวจสอบพบ หรือ มีผู้แจ้ง ข้อความที่ละเมิดกฎ และทางเราได้ตรวจสอบแล้วเป็นจริง จะทำการลบข้อมูลที่ไม่เหมาะสมนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ
7) ทาง Thaiappraisal ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข กฎกติกาในการลงประกาศ

 

 

 

 

Area Trebs FIABCI
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่