Eng
ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
งานมหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 2018
วันเสาร์ที่ 4 - จันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสัมมนา ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
โปรดเลือกหัวข้อท่านจะเข้าร่วม (เจ้าหน้าที่จะจัดที่นั่งให้เพียงพอ)
ฟรี! เสวนาพิเศษ: “มูลค่าพระเครื่อง และ เทคนิคในเลือกบูชาพระเครื่อง”
กำหนดการ โปรดเลือกหัวข้อท่านจะเข้าร่วม (เจ้าหน้าที่จะจัดที่นั่งให้เพียงพอ)
  13:45 เปิดการเสวนา
รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานกรรมการมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
14:00
มูลค่าพระเครื่อง และ เทคนิคในเลือกบูชาพระเครื่อง
โดย นายเติมศักดิ์ ปิยะมณีพร (อ.เปี๊ยก ปากน้ำ)
  16:00 เปิดการเสวนา
     
เสวนาพิเศษ: “การประเมินมูลค่า และ เลือกซื้ออัญมณี”
  16:30 เปิดการเสวนา
รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานกรรมการมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
16:45
มูลค่าอัญมณี แนวทางการตีราคา และ การเลือกซื้อ อัญมณี
โดย คุณชวลิต ดุรงค์พิศิษฎ์กุล กรรมการ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
17:00 Online Marketing for Real Estate
โดย คุณกรทิพย์ พฤกษ์ประเสริฐดี
18:00 กลยุทธ์ธุรกิจนายหน้าแบบสูตรสำเร็จ
โดย คุณณัฐจิตา พุ่มเงิน
  18:45 จบการเสวนา
     
เสวนาพิเศษ ลงทุนในทองคำ ทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ
กำหนดการ
  09:45 เปิดการเสวนา
รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานกรรมการมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย            
10:00
ปาฐกถา: เรื่อง “ลงทุนในทองคำ ทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ”
โดย ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ สมาคมค้าทองคำ
11.00 Property transformation to Smart city/จุดเชื่อมโยงสำคัญของการพัฒนาเมือง
โดย คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์
  12:00 จบการเสวนา
เสวนาพิเศษ: ลงทุนในหุ้นสำหรับมือใหม่ เริ่มต้นอย่างไรให้สำเร็จ
13:00 The Ultimate Success Fomula in Real Estate Investment
โดย คุณรณิดา พูลเอี่ยม
  13:45 เปิดการเสวนา
รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานกรรมการมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
14:00
ปาฐกถา: เรื่อง “ลงทุนในหุ้นสำหรับมือใหม่ เริ่มต้นอย่างไรให้สำเร็จ”
โดย คุณสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการและกรรมการผู้อำนวยการสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
15.00 เทคนิคการกู้เพื่อการลงทุน
โดย คุณวุฒิพงศ์ พรพรหมประทาน
  16:00 จบการเสวนา
เสวนาพิเศษ: แนวทางในการตีราคารถมือสอง
  16:45 เปิดการเสวนา
รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานกรรมการมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
17:00
ปาฐกถา: เรื่อง “แนวทางในการตีราคารถมือสอง”
(อยู่ระหว่างเรียนเชิญ)
18.00 อสังหาสายเเข็ง 2018/การวางแผนการเงินลงทุนอสังหา/Neuro financial for real estate
โดย โค้ชปราช เอกภาพันธ์
  19:00 ปิดการเสวนา
 
เสวนาพิเศษ เทคนิคการประเมินค่าที่ดิน
กำหนดการ
  09:45 เปิดการเสวนา
รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานกรรมการมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย            
10:00
เทคนิคการประเมินค่าที่ดิน-อาคารตามราคาตลาดสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                                         ด้วย Mass Appraisal
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานก่อตั้งมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
11.00 การสร้าง Connection อย่างมีระบบในการทำธุรกิจอสังหาฯ
โดย คุณเบญญาภา เพิ่มพูล
  12:00 จบการเสวนา
เสวนาพิเศษ: “ถึงเวลาที่รัฐบาลจะให้สัมปทานกิจการโรงแรมในอุทยานแห่งชาติแล้วหรือยัง?”
13:00 ฮวงจุ้ย กับการเลือก ซื้อบ้าน
โดย อ.ภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล
  13:30 เปิดการเสวนา
รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานกรรมการมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:45
กรณีศึกษา: "การพัฒนาที่พักในอุทยานแห่งชาติต่างประเทศ"
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
14:15
การเสวนา: “ถึงเวลาที่รัฐบาลจะให้สัมปทานกิจการโรงแรมในอุทยานแห่งชาติแล้วหรือยัง?”
อธิบดีกรมป่าไม้ (อยู่ระหว่างเรียนเชิญ)
นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (อยู่ระหว่างเรียนเชิญ)
นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (อยู่ระหว่างเรียนเชิญ)
นายลภน ซ่อมประดิษฐ์ อุปนายกสมาคม ธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ
นายมานพ ชมพูจันทร์ ที่ปรึกษามูลนิธิอนุรักษ์ป่าภูเขียว
อ.สัมพันธ์ แป้นพัฒน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโรงแรมไทย
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
นายธนพล สาระนาค ประธานชมรมอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติ (ดำเนินการอภิปราย)
15:00 แนวทางการเสียภาษีอสังหาฯ เพื่อการลงทุน
โดย อ.ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
17:00 ลงทุนอะพาร์ตเมนต์ไม่บาน
โดย อ.เชี่ยว ชอบช่วย
  18:00 จบการเสวนา
ใบลงทะเบียน
Registration Form
   ผู้เข้าร่วมเสวนา * ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะท่านที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น
* 1. ชื่อ-นามสกุล:
   ตำแหน่ง:
2. ชื่อ-นามสกุล:
    ตำแหน่ง:
3. ชื่อ-นามสกุล:
    ตำแหน่ง:
4. ชื่อ-นามสกุล:
    ตำแหน่ง:
* หน่วยงาน:
* ที่อยู่:
เลขที่:   ถนน:    ตําบล/แขวง:  
อําเภอ/เขต:   จังหวัด:   รหัสไปรษณีย์:
ชื่อผู้ประสานงาน:
* โทรศัพท์:
โทรสาร:
* อีเมล์:
   
ยืนยัน:
8523 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
(รวมค่าเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง)

จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
-
เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

-
เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
โปรดแฟกซ์ใบโอนเงิน ถึงมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 0.2295.1154
Area Trebs
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org สถานที่ตั้ง: แผนที่