Eng
ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ

เคล็ดไม่ลับ การทำธุรกิจไม้ขุดล้อมขาย รุ่นที่ 4
วันอังคารที่ 2 - วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 (2 วัน 1 คืน)
สถานที่ดูงานจังหวัด สระบุรี – ปราจีนบุรี

 


ดร.โสภณ พรโชคชัย 
ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย AREA

 

 

กำหนดการสัมมนาดูงาน: เคล็ดไม่ลับ การทำธุรกิจไม้ขุดล้อมขาย รุ่นที่ 4
วันอังคารที่ 2 - วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 (2 วัน 1 คืน)
สถานที่ดูงานจังหวัด สระบุรี – ปราจีนบุรี

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564
08:00 พบกันที่มูลนิธิฯ ออกเดินทางด้วยรถโค้ช
10:30 ดูงานการปลูกไม้ล้อม Silver Oak ไม้เศรษฐกิจฟอกอากาศ/ ไม้ประดับ /ไม้ขุดล้อมพันล้าน
ต้นกล้า Silver Oak ณ ฟาร์มที่วังม่วง 30 ไร่ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
11:30 รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 ดูงานไม้ขุดล้อมสีหนุการ์เด้น บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ ศึกษาพันธุ์ไม่กว่า 10 ชนิด ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
15:00 เดินทางถึง อบต.ชะอม จังหวัดสระบุรี ศึกษามูลค่าและกระบวนการของธุรกิจ
พบคุณสมหมาย กาลสุข และ คุณสายบัว พาศักดิ์ ฟังประสบการณ์การปลูกไม้ล้อมมากว่า 10 ปี ปัญหา อุปสรรค และโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ การขายไม้ล้อม การรับจ้างล้อมไม้จากพื้นที่อื่นทั่วประเทศ 
18:00 ถึงที่พัก ชลพฤกษ์ รีสอร์ท ฟังบรรยาย “ธุรกิจไม้ขุดล้อม การประเมินค่าต้นไม้ และต้นไม้เพื่อการจํานอง” โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย พร้อมรับประทานอาหารค่ำ
20:00 พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564
07:00 รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม
08:00 ฟังบรรยายสรุปการพัฒนาชลพฤกษ์รีสอร์ท
09:00 ออกเดินทางไป จังหวัดปราจีนบุรี 
10:00 พบผู้แทน อบต.ดงขี้เหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี ฟังบรรยายศึกษาพื้นที่ ต.ดงขี้เหล็ก
11:00 ดูงานสวนป้าจำนงค์ ชมไม้ล้อม ไม้ดอก ไม้ประดับ จ.ปราจีนบุรี
12:30 รับประทานอาหารกลางวัน
14:00 เยี่ยมชมหน้าร้าน รังสิตคลอง 14 (วารีการ์เด้นท์) ดูไม้ที่ล้อมไว้ขายวันละหลาย 100 ต้น
15:00 เดินทางกลับ
17:00 กลับถึง กทม. โดยสวัสดิภาพ

 

ใบลงทะเบียน
Registration Form
ผู้เข้าร่วมเสวนา * กรุณากรอกข้อมูล
* 1. ชื่อ-นามสกุล:
 ตำแหน่ง
2. ชื่อ-นามสกุล:
 ตำแหน่ง
3. ชื่อ-นามสกุล:
 ตำแหน่ง
4. ชื่อ-นามสกุล:
 ตำแหน่ง
หน่วยงาน:
ที่อยู่:
 
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี (บริษัท):
ชื่อผู้ประสานงาน:
* โทรศัพท์:
 โทรสาร
* อีเมล์:
ยืนยัน:
4604 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
ท่านละ 5,500 บาท
(รวมค่ารถโค๊ช และอาหารทุกมื้อ)
รวมค่าบริจาค: บาท จัดส่งโดย:
โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
 
เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์

เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ
 
โปรดส่งใบโอนเงิน ถึงมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
โทรสาร 0.2295 1154 โทรศัพท์ 0.2295.3171 Email: info@thaiappraisal.org
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่