Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 86 เรื่อง “CSR ที่แท้สำหรับวิสาหกิจขนาดใหญ่และ SMEs”
วันพุธ 25 พฤศจิกายน 2552 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จัดเสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 86 เรื่อง "CSR ที่แท้สำหรับวิสาหกิจขนาดใหญ่และ SMEs" มีคุณมารินัส ซิคเคล ผอ.แผนการลงทุนและการพัฒนาวิสาหกิจ องค์การสหประชาชาติ ESCAP คุณสิริวัน ร่มฉัตรทอง ผู้แทนจาก UN Global Compact และ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
เป็นวิทยากร

คุณมารินัส ซิคเคล
ผอ.แผนการลงทุนและการพัฒนาวิสาหกิจ
องค์การสหประชาชาติ ESCAP

คุณสิริวัน ร่มฉัตรทอง
ผู้แทนจาก
UN Global Compact

ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
คลิกเพื่อดาวโหลดเอกสารประกอบการเสาวนา
คุณมารินัส ซิคเคล
Document 1
คุณสิริวัน ร่มฉัตรทอง
Document 2
ดร.โสภณ พรโชคชัย
Document 3
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่