Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 84 เรื่อง “ราคาค่าก่อสร้างอาคาร 2552 และ Cap. Rate”
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2552 ณ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 

อ.วันชัย ตัณฑ์สกุล
เลขาธิการ
สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน
ประธานคณะทำงานฯ
สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย


ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย


อ.วสันต์ คงจันทร์
คณะทำงาน
การกำหนดบัญชีอัตราผลตอบแทนเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

 
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่