Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 82 เรื่อง “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่...ใครได้ใครเสีย”
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2552
องค์กรด้านอสังหาริมทรัพย์ 9 แห่ง ซึ่งประกอบด้วยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย รวมทั้งสื่อเครือเดอะเนชั่น  ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาภาษีทรัพย์สิน โดยมี ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดการสัมมนา และมีผู้เข้าร่วมประมาณ 600 คน
 
 
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 Tel. (66)2295.3171 Fax. (66)2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org สถานที่ตั้ง: แผนที่