Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 82 เรื่อง “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่...ใครได้ใครเสีย”
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2552
องค์กรด้านอสังหาริมทรัพย์ 9 แห่ง ซึ่งประกอบด้วยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย รวมทั้งสื่อเครือเดอะเนชั่น  ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาภาษีทรัพย์สิน โดยมี ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดการสัมมนา และมีผู้เข้าร่วมประมาณ 600 คน
 
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่