Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 81 เรื่อง “โอกาสและกลยุทธ์การช้อนซื้ออสังหาฯ ทองคำ พันธบัตรและหุ้น ในภาวะวิกฤต”
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2552 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
คลิ๊ก เพื่อดูเอกสารประกอบเสวนา

ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

อ.วสันต์ คงจันทร์
กรรมการผู้จัดการ
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส


อ.จิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี
นายก
สมาคมค้าทองคำ


อ.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล

กรรมการบริหารและหัวหน้าสำนักวิจัย
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

อ.อาสา อินทรชัย

ผช.กก.ผจก.ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อยุธยา จำกัด
 
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่