Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 79 เรื่อง “สภาวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์”
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2552
 

ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

คุณเกชา ธีระโกเมน
เลขาธิการ
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ร.ต.ชวพงศ์ ชำนิประศาสน์
อดีตนายก
สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณวีรวุฒิ โอตระกูล
อุปนายก
สภาสถาปนิก

คุณนิตยา จันทร์เรือง มหาผล
ที่ปรึกษานายก
สภาวิศวกร

นพ.สมศักดิ์ มุนีพีระกุล
นายก
สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

คุณวิศิษฐ์ คุณาทรกุล
นายก
สมาคมการขาย และการตลาดอสังหาริมทรัพย์

คุณรังสรรค์ นันทกาวงศ์
นายก
สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่