Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 77 เรื่อง “ทิศทางภาษีทรัพย์สินไทย”
วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552
คลิ๊ก เพื่อดูเอกสารประกอบเสวนา

ดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์
รองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร

ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์

คุณลดาวัลย์ ภูวรรณ์
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและภาษี
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

คุณประภัสร์ ภู่เจริญ
นายกสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่