Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 76 เรื่อง “นโยบายที่อยู่อาศัยประเทศไทย พ.ศ.2552”
วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2552, กรุงเทพมหานคร
คลิ๊ก เพื่อดูเอกสารประกอบเสวนา

ฯพณฯ นายแพทย์พฤฒิชัย ดำรงรัตน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง

ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

คุณลาวัลย์ ภูวรรณ์
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายภาษี
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

คุณลดาวัลย์ ธนะธนิต
กรรมการสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย
และกรรมการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

คุณอิสระ บุญยัง
กรรมการคณะกรรมการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

คุณรังสรรค์ นันทกาวงศ์
นายกสมาคม
บริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

อ.วสันต์ คงจันทร์
กรรมการผู้จัดการ
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
 
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่