Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 71 เรื่อง "เข้าใจกฎหมายใหม่: เอสโครว์ & พรบ.อาคารชุด"
วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2551, กรุงเทพมหานคร
 
คลิ๊ก เพื่อดูเอกสารประกอบเสวนา
 

ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน
ประธานที่ปรึกษา
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

อ.ลดาวัลย์ ธนะธนิต
กรรมการ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ศาสตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล
ประธานกรรมการ
สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย

คุณอธิป พีชานนท์
นายก
สมาคมอาคารชุดไทย

คุณสุรพล มนูญผล
อุปนายกฝ่ายบริหาร
สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

อ.วสันต์ คงจันทร์
กรรมการผู้จัดการ
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
 
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่