Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 66 เรื่อง "ชะตากรรมและการเยียวยาผู้ถูกเวนคืน"
วันพุธที่ 19 มีนาคม 2551, กรุงเทพมหานคร
 

คุณบัญญัติ อุยยามวงศ์
ผู้อำนวยการกองจัดกรรมสิทธิ์
สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

คุณวสันต์ คงจันทร์
กรรมการผู้จัดการ
Agency for Real Estate Affairs

คุณแคล้ว ทองสม
ผู้อำนวยการสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
กรมธนารักษ์

คุณสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
ประธานคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรและวิชาการ
สภาทนายความ

คุณสนธยา วรุตมะ
รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 9
สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรมทางหลวง
 
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่