Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 65 เรื่อง "อสังหาริมทรัพย์ไทยในสายตาของผู้นำ"
วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551, กรุงเทพมหานคร
 
คลิ๊ก เพื่อดูเอกสารประกอบเสวนา
 
 

คุณปัทมา จันทรานุกูล
กรรมการบริหาร
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
รองเลขาธิการ
สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

คุณบุญเลิศ เกียรติศรีธารา
อุปนายก
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

คุณประสงค์ ธาราไชย
นายกสมาคม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ

คุณดนุช ยนตรรักษ์
กรรมการ
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณสุรัตน์ชัย กึงฮะกิจ
อุปนายก
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

นายแพทย์สมศักดิ์ มุนีพีระกุล
นายกสมาคม
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์์

คุณอภิชาต ปภาณภูวงศ์
นายกสมาคม
การขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย
 
คุณธงชัย หวานฉ่ำ
นายกสมาคม
บริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

อ.อติณัช ชาญบรรยง
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
 
 
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่