Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 54 เรื่อง "อสังหาริมทรัพย์ไทยไตรมาส 1/2550 ในสายตาของผู้นำ"
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2550, กรุงเทพมหานคร
 
 
 
ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 

ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม
ประธานกรรมการบริหาร
บมจ.ศุภาลัย อดีตนายกสมาคมอาคารชุดไทย

คุณวรรณา โฆวินฑะ
ตัณฑเกษม
ประธานสภาที่อยู่อาศัย

คุณประสงค์ ธาราไชย
กรรมการสภาวิศวกร

คุณศุภฤกษ์ มัลลิกะมาลย์
อุปนายกสมาคมสถาปนิกสยาม
ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณพันธุ์เทพ ทานชิติกุล
อุปนายกฝ่ายวิชาการ
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

ดร.ไพโรจน์ สุขจั่น
นายกสมาคมการขายและ
การตลาดอสังหาริมทรัพย์

คุณวิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์
อุปนายกสมาคม
บริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

อ.วสันต์ คงจันทร์
กรรมการบริหาร
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่