Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 178
"Real Tech 2017 เทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์"
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:30-16:10 น. ณ โรงละคร อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล้วยน้ำไท ชั้น 16
 
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 Tel. (66)2295.3171 Fax. (66)2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org สถานที่ตั้ง: แผนที่