Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 170: "การประเมินค่าอาคารเขียวและสวนสาธารณะ"
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 13:00-17:00 น. ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
 
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 Tel. (66)2295.3171 Fax. (66)2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org สถานที่ตั้ง: แผนที่