Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 133 ผังเมืองใหม่ กทม: ผลกระทบ (เพิ่ม/ลด) ราคาที่ดิน
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 13:00-17:00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถ.รัชดาภิเษก

นายจุมพล สำเภาพล
รองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร

คุณอุไร อร่ามวงศ์ตระกูล
ผู้อำนวยการ
กองวางผังภาคและพัฒนาเมือง

คุณอาสา ทองธรรมชาติ
หัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาพื้นที่ตะวันตก
สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจำภาควิชาเคหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

คุณกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา
นายก
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงษ์
เลขาธิการ
สมาคมอาคารชุดไทย

อ.จำนงค์ บัวไขย
กรรมการผู้จัดการ
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส

คุณชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ
บรรณาธิการอาวุโส
น.ส.พ.ฐานเศรษฐกิจ
 
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 Tel. (66)2295.3171 Fax. (66)2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org สถานที่ตั้ง: แผนที่