Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 133 ผังเมืองใหม่ กทม: ผลกระทบ (เพิ่ม/ลด) ราคาที่ดิน
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 13:00-17:00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถ.รัชดาภิเษก

นายจุมพล สำเภาพล
รองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร

คุณอุไร อร่ามวงศ์ตระกูล
ผู้อำนวยการ
กองวางผังภาคและพัฒนาเมือง

คุณอาสา ทองธรรมชาติ
หัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาพื้นที่ตะวันตก
สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจำภาควิชาเคหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

คุณกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา
นายก
สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงษ์
เลขาธิการ
สมาคมอาคารชุดไทย

อ.จำนงค์ บัวไขย
กรรมการผู้จัดการ
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส

คุณชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ
บรรณาธิการอาวุโส
น.ส.พ.ฐานเศรษฐกิจ
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่