Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 129 โอกาสและการด้อยค่าของที่ดินตามผังเมืองใหม่ กทม.2556 ครั้งที่ 2
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2556 เวลา 13:00-17:00 น. ณ ห้องประชุม มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

คุณอาสา ทองธรรมชาติ
หัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาพื้นที่ตะวันตก
สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร

ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน
ประธานคณะทำงานกำหนดราคาค่าก่อสร้างอาคาร
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

อ.วสันต์ คงจันทร์
กรรมการมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
และกรรมการสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

อ.จำนงค์ บัวไขย
กรรมการผู้จัดการ
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส

อ.เอกชัย เปลี่ยนโพธิ์
กรรมการผู้จัดการ
บจก.สยามอิมพีเรียล แอพเพรซัล
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่