Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 128 โอกาสและการด้อยค่าของที่ดินตามผังเมืองใหม่ กทม.2556
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 13:00-17:00 น. ณ ห้องประชุม มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน
ประธานคณะทำงานกำหนดราคาค่าก่อสร้างอาคาร
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

อ.วสันต์ คงจันทร์
กรรมการมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
และกรรมการสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

คุณจำนงค์ บัวไขย
กรรมการผู้จัดการ
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส

ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่