Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 128 โอกาสและการด้อยค่าของที่ดินตามผังเมืองใหม่ กทม.2556
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 13:00-17:00 น. ณ ห้องประชุม มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน
ประธานคณะทำงานกำหนดราคาค่าก่อสร้างอาคาร
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

อ.วสันต์ คงจันทร์
กรรมการมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
และกรรมการสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

คุณจำนงค์ บัวไขย
กรรมการผู้จัดการ
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส

ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 Tel. (66)2295.3171 Fax. (66)2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org สถานที่ตั้ง: แผนที่