Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 123 นโยบายอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาเมืองของไทย พ.ศ.2556
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 13:00-17:00 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอคองคอร์ต ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ศาสตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล
ประธานกรรมการอำนวยการ
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

นายวีระพงษ์ บุญญานุสนธิ์
ผู้ตรวจราชการ
กรมโยธาธิการและผังเมือง

นายทนงศักดิ์ วิกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย
การเคหะแห่งชาติ

นางสาวปัญญภัสสร์ นพพันธ์
ผู้อำนวยการกองวางผังพัฒนาเมือง
สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
 
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 Tel. (66)2295.3171 Fax. (66)2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org สถานที่ตั้ง: แผนที่