Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 119 AEC กับอสังหาริมทรัพย์นับแต่ปี 2558
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2555 เวลา 13:00-17:00 น. ณ ห้องประชุม มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ศาสตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล
ประธานกรรมการอำนวยการ
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

คุณเมธา จันทร์แจ่มจรัส
กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท

คุณประสงค์ ธาราไชย
กรรมการสภาวิศวกรและ
อดีตนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

คุณณรงค์ มาณวพัฒน์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บมจ.ปริญสิร

คุณฉัตรชัย มงคลวิเศษไกวัล
ประธานกรรมการธุรกิจบริการ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง
นายก
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่