Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 113 นานาทัศนะ อสังหาฯ 55 จากผู้รู้ทุกสาขา
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 13:00-17:00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 17 บจก.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์

ศาสตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล
ประธานกรรมการอำนวยการ
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ดร.อาภา อรรถบูรณ์วงษ์
กรรมการเหรัญญิก
สมาคมอาคารชุดไทย

ดร.กวีพจน์ วรยิ่งยง
กรรมการอำนวยการ
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ดร.พัชรา ตัณฑยรรยง
นายก
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

คุณสิทธิพร สุวรรณสุต
นายก
นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน

นพ.สมศักดิ์ มุนีพีระกุล
นายก
สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ดร.ไพโรจน์ สุขจั่น
นายก
สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์

คุณไพรัช มณฑาพันธุ์
นายก
สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

คุณอดิศร หวังศิริ
นายก
สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่