Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 112 แนวทางการประเมินค่าทรัพย์สินสำหรับบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์
วันพุธที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 13:00-17:00 น. ณ ห้องประชุม มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ถ.นนทรี กรุงเทพฯ
 คลิ๊ก เพื่อดูเอกสารประกอบเสวนา

ศาสตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล
ประธานกรรมการอำนวยการ
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

อ.สุวิมล กฤตยาเกียรณ์
หุ้นส่วนผู้จัดการ
สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ

คุณธวัช มีประเสริฐสกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
บมจ.ไดอิจิ คอร์ปอร์เรชั่น

คุณวิศิษฐ์ องค์พิพัฒน์กุล
กรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด

ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่