Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 157:
ถนนเลียบเจ้าพระยา มักกะสัน หมอชิต ควรคิดใหม่ หรือไม่

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 13:00-17:00 น. ณ ห้องประชุม มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ยังคิดไม่สุด อาจกลายเป็นการสร้างปัญหาในกรณีถนนเลียบเจ้าพระยา พัฒนามักกะสัน ย้ายหมอชิต ยิ่งแก้ยิ่งยุ่ง
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) มีโครงการเร่งด่วนที่จะพัฒนาถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา และโครงการอื่นๆ อีกหลายโครงการ เช่น พัฒนามักกะสัน ย้ายหมอชิต มีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยก็มากมาย ซึ่งยังเป็นประเด็นทีถกเถียงถึงข้อดีหรือไม่ดี ซึ่งอาจกลายเป็นการสร้างปัญหาในอนาคต มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จึงจัดการเสวนา เพื่อระดมสมองหาทางออกในการพัฒนาเมืองในประเด็นร่วมสมัยดังกล่าว โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ตามกำหนดการดังนี้:
กำหนดการ
12:30 ลงทะเบียน
13:00 เปิดการเสวนา
ปาถกฐาพิเศษ: แนวทางการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
ศาสตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธาน มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินฯ และประธานสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย
13:45 การพัฒนาสวนลอยฟ้า
คุณวิทย์ อนันต์ชนะชัย วุฒิสถาปนิก/กรรมการผู้จัดการ บจก.จัสมิน ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ (ไทยแลนด์)
14:15 กรณีศึกษาหมอชิต สวนสาธารณะ และถนนเลียบแม่น้ำในต่างประเทศ
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
14:45 รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
15:00 เสวนาเรื่อง พัฒนาถนนเลียบเจ้าพระยา มักกะสัน หมอชิต ควรคิดใหม่
- ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ หัวหน้าภาควิชาผังเมือง คณะสถาปัตย์ จุฬาฯ
- คุณเลิศฤทธิ์ นิธิไชโย นายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย
- คุณภราเดช พยัฆวิเชียร นายกสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย
17:00 ปิดการเสวนา
 
ดาวโหลดเอกสารประกอบการเสวนา *กรุณาคลิกเลือกดาวโหลดเอกสารด้านล่าง
 
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 Tel. (66)2295.3171 Fax. (66)2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org สถานที่ตั้ง: แผนที่