Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 156: การพัฒนา "ตลาด" และการประเมินมูลค่า
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 13:00-17:00 น. ณ ห้องประชุม มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ธุรกิจที่ท้าทายยิ่งธุรกิจหนึ่งก็คือการพัฒนาตลาดเพื่อการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนทั่วไป ในระยะที่ผ่านมา มีตลาดหลายแห่งประสบความสำเร็จ แต่ก็มีหลายแห่งที่ประสบปัญหา จะพัฒนาตลาดอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ และสำหรับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน จะมีแนวทางการประเมินค่าตลาดอย่างไร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จึงร่วมกับโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดการเสวนาสำคัญนี้โดยเฉพาะ โดยมีกำหนดการดังนี้
กำหนดการ
12:30 ลงทะเบียน
13:00 เปิดการเสวนาและรายงานกิจกรรม
ศาสตราภิชานกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธาน มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินฯ และประธานสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย
13:15 ทำตลาดกันอย่างไร 1: ตลาดนัดกรุงเทพมหานคร จตุจักร 2
ผู้อำนวยการตลาดนัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้แทน
14:00 ทำตลาดกันอย่างไร 2: ตลาดอ่อนนุช อ่อนนุช กทม.
ดร.กวีพจน์ วรยิ่งยง กรรมการผู้จัดการ บจก.รัตนนุชพัฒนา
14:45 รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
15:00 ทำตลาดกันอย่างไร 3: ตลาดยอดพิมาน ถนนบ้านหม้อ ปากคลองตลาด
คุณเฉลียว ปรีกราน ประธานกรรมการ บจก.ตลาดยอดพิมาน หรือผู้แทน
15:45 ทำตลาดกันอย่างไร 4: ตลาดมีนบุรี (ตลาดเอกชน)
คุณจันทร์นิภา สถิรปัญญา กรรมการผู้จัดการตลาดมีนบุรี (ตลาดเอกชน)
16:15 ทำตลาดกันอย่างไร 5: ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ กทม.
คุณปริญญา ธรรมวัฒนะ นายกสมาคมตลาดสดไทย หรือผู้แทน
16:45 แนวทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สินกรณีตลาด
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
17:30 ปิดการเสวนา
 
ดาวโหลดเอกสารประกอบการเสวนา *กรุณาคลิกเลือกดาวโหลดเอกสารด้านล่าง
เลือกทั้งหมด
 
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 Tel. (66)2295.3171 Fax. (66)2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org สถานที่ตั้ง: แผนที่