Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 155:
"วิเคราะห์ภาวะ ศก.ไทย  VS ภาวะอสังหาฯ เฟื่อง ฟ่อ ฟุบ ฟื้น"

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 13:00-17:00 น. ณ ห้องประชุม มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จะจัดเสวนาประจำเดือน มิถุนายน 2558 ด้วยเรื่องที่ทุกท่านกำลังเฝ้าหาคำตอบ โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจโลก/เศรษฐกิจไทย กับภาวะการณ์อสังหาริมทรัพย์ไทย
กำหนดการ
12:30 ลงทะเบียน
13:00 เปิดการเสวนาและรายงานกิจกรรม
ศาสตราภิชาน กิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:15 วงจรชีวิตอสังหาริมทรัพย์ไทย กับอสังหาริมทรัพย์โลก
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินฯ
14:00 ทิศทางและแนวโน้มเศรษฐกิจโลก กับเศรษฐกิจไทย
ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรีผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจไทย ธนาคารทหารไทย
15:15 รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
15:30 ทิศทางและแนวโน้มอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ กับอสังหาริมทรัพย์ไทย
ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ศุภาลัย
16:30 อภิปรายซักถามปัญหา
17:00 ปิดการเสวนา
 
ดาวโหลดเอกสารประกอบการเสวนา *กรุณาคลิกเลือกดาวโหลดเอกสารด้านล่าง
เลือกทั้งหมด
 
Area Trebs
 
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง:แผนที่