Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
สมัครสมาชิกเพียงปีละ 1,000 บาท รับสิทธิเข้าเสวนาฯ ฟรีทุกเดือน ดูรายละเอียดคลิก
กับหน้าแรกเสวนาฯ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 149 การพัฒนาเมือง-โครงการอสังหาฯ โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน
วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557 เวลา 13:00-17:00 น. ณ ห้องประชุม มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จะจัดงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ การพัฒนาเมือง-โครงการอสังหาฯ โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน ปัจจุบันเครื่องมือทางการเงิน สามารถช่วยการพัฒนาโครงการให้สำเร็จได้ โดยการระดมทุนในรูปแบบ Infrastructure Fund / Real Estate Investment Trust (REIT) ฟังขบวนการระดมทุน พร้อมตัวอย่าง
กำหนดการ
12:30 ลงทะเบียน
13:00 เปิดการเสวนาและรายงานกิจกรรมของมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ศาสตราภิชาน กิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ประธานมูลนิธิฯ
13:15 บทนำ: การพัฒนาที่ดินของรัฐ: กรณีศึกษาศูนย์ราชการ
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานก่อตั้งมูลนิธิฯ
14:15 การระดมทุนเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
คุณเนาวลักษณ์ กล่ำเสถียร ผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15:00 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
15:15 ตัวอย่างการ ระดมทุนรูปแบบ Infrastructure Fund เช่น BTS
คุณประเสริฐ ดีจงกิจ SVP ฝ่ายทุนธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
16:00 ตัวอย่างการ ระดมทุนรูปแบบ Real Estate Investment Trust (REIT) เช่น อิมแพ็คเมืองทองธานี
คุณพรวิภา ตั้งตรงจิตร ผู้บริหารงานวาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
16:45 สรุป ตอบคำถาม
17:00 ปิดการเสวนา
 
ดาวโหลดเอกสารประกอบการเสวนา *กรุณาคลิกเลือกดาวโหลดเอกสารด้านล่าง
เลือกทั้งหมด
 
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 Tel. (66)2295.3171 Fax. (66)2295 1154 Email:info@thaiappraisal.org สถานที่ตั้ง: แผนที่