Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ฟรี! เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 189:
ลู่ทางการขายอสังหาฯไทย ให้ชาวจีน สแกนดิเนเวีย
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13:00-17:30 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
(สมาชิกมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินฯ เข้าร่วมฟรี)
กำหนดการ
12:30 ลงทะเบียน
13:00 เปิดการเสวนา โดย ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:15 รายงานล่าสุดตลาดที่อยู่อาศัยไทยเทียบกับต่างประเทศ
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:45 บทวิเคราะห์ความต้องการซื้อสินค้าอสังหาริมทรัพย์ในไทยของต่างชาติ
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.AREA
14:30 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
14:45 ลู่ทางการขายทรัพย์ให้ต่างชาติ เช่น ชาวจีน ฮ่องกง
คุณชัญญ์ธนิน จ้องผดุงศักดิ์ Managing Partner, Siam Empire Property Consultancy (Thailand)
15:30 ลู่ทางการลงทุน การเจาะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในไทยของชาวต่างชาติ
คุณวรเดช ศิวเตชานนท์ CEO, ERA Franchise (Thailand)
16:15 แนวโน้มอนาคตควรมีการเจาะกลุ่มลูกค้าตลาดอสังหาริมทรัพย์จากประเทศใด
Mr.Eran Milo, Regional Director, Remax Thailand
17:00 ปิดการเสวนา
 
            เสวนาหาลู่ทางการขายอสังหาริมทรัพย์ให้ต่างชาติในไทย จากผู้รู้จริงในการแสวงหาลูกค้า ต่างชาติ ทำอย่างไรจึงจะขายอสังหาฯ ในไทยให้ชาวจีน ฮ่องกง สแกนดิเนเวีย และประเทศผู้มุ่งหวัง

            มูลนิธิฯ จึงเรียนเชิญแต่ละท่านมาเสนอถึงลู่ทางการลงทุนตลาดอสังหาริมทรัพย์ในไทย จะเจาะตลาดกันอย่างไรดี วัตถุประสงค์การซื้อ ประเภทของทรัพย์ที่จะลงทุน จะพบผู้ซื้อได้อย่างไร ขบวนการจ่ายเงินในการซื้อจะใช้วิธีการอย่างไร หาคำตอบได้ในงานเสวนาครั้งนี้

ใบลงทะเบียน
Registration Form
   ผู้เข้าร่วมเสวนา * ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะท่านที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น
ถึง:
ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)
* 1. ชื่อ-นามสกุล:
   ตำแหน่ง:
2. ชื่อ-นามสกุล:
    ตำแหน่ง:
3. ชื่อ-นามสกุล:
    ตำแหน่ง:
4. ชื่อ-นามสกุล:
    ตำแหน่ง:
* หน่วยงาน:
* ที่อยู่:
เลขที่:   ถนน:    ตําบล/แขวง:  
อําเภอ/เขต:   จังหวัด:   รหัสไปรษณีย์:
ชื่อผู้ประสานงาน:
* โทรศัพท์:
โทรสาร:
* อีเมล์:
   
ยืนยัน:
6710 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
(รวมค่าเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง)

จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
-
เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

-
เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
โปรดแฟกซ์ใบโอนเงิน ถึงมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 0.2295.1154
 
กิจกรรม
วิชาการ
  • มูลนิธิจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์แก่สาธารณชน
    โดยไม่แสวงหากำไรโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรสำคัญจากทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
    สำคัญที่ว่า “Knowledge Is Not Private Property”
  • และในการนี้โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จะบันทึกการเข้าร่วมเสวนาวิชาการของท่านไว้ทุกครั้ง
    เพื่อเป็นหลักฐานในการออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของท่าน เสนอต่อสมาคมหรือหน่วยงานที่ท่านเป็นสมาชิก
สนใจติดต่อ: มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 0.2295.3171  โทรสาร 0.2295.1154
E-mail: info@thaiappraisal.org

Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่