Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ฟรี เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 182:
มูลค่าของสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียวในเมือง (อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม)

วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13:00-17:00 น. ณ
ห้องฟินิกซ์ 5 หน้าฮอลล์ 7 Impact Exhibition & Convention Center เมืองทองธานี (จอดรถที่อาคาร P2 ด้านหลังโรงแรมโนโวเทล)

ขณะนี้มีกระแสการเรียกร้องให้มีสวนสาธารณะใจกลางเมือง จะสร้างสวนสาธารณะเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและใช้ประโยชน์อย่างไรให้คุ้มค่า และแนวทางในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวใจกลางเมือง เพื่อให้รู้ว่าอาคารสีเขียวคืออะไร? มีความสำคัญอย่างไรต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อมของเรา และแนวทางในการประเมินมูลค่าสวนสาธารณะจะประเมินอย่างไร

มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมกับThe BMAM EXPO Asia 2017 จึงกำหนดจัดการเสวนาเพื่อการพัฒนาภาคมหานครอย่างมีประสิทธิผลของเมืองต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยได้เชิญวิทยากรจากภาครัฐและภาคเอกชนมาวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องดังกล่าว ตามกำหนดการเสวนาดังนี้

กำหนดการ
12:30 ลงทะเบียน
13:00 เปิดการเสวนา
13:15 แนวทางการประเมินค่าสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
14:15 เมืองกับการพัฒนา สวนสาธารณะ
ดร.วิภากร ธรรมวิมล นายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย
15:00 แนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะใจกลางเมือง
นางอารมย์ วงษ์มหา ผู้อำนวยการกลุ่มสวนสาธารณะ 2 สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
ดร.วิภากร ธรรมวิมล นายกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ในฐานะผู้แทนสภาสถาปนิก
คุณสุนทร สถาพร กรรมการผู้จัดการ หมู่บ้านสถาพรรังสิต ซึ่งได้รับรางวัล
บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น และรางวัลอื่นๆ หลายปีซ้อน (อยู่ระหว่างเรียนเชิญ)
ผู้แทนสถาบันอาคารเขียวไทย (อยู่ระหว่างเรียนเชิญ)
17:00 จบการเสวนา หมายเหต: วิทยากรอยู่ระหว่างเรียนเชิญ
 
ใบลงทะเบียน
Registration Form
   ผู้เข้าร่วมเสวนา * ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะท่านที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น
ถึง:
ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)
* 1. ชื่อ-นามสกุล:
   ตำแหน่ง:
2. ชื่อ-นามสกุล:
    ตำแหน่ง:
3. ชื่อ-นามสกุล:
    ตำแหน่ง:
4. ชื่อ-นามสกุล:
    ตำแหน่ง:
* หน่วยงาน:
* ที่อยู่:
เลขที่:   ถนน:    ตําบล/แขวง:  
อําเภอ/เขต:   จังหวัด:   รหัสไปรษณีย์:
ชื่อผู้ประสานงาน:
* โทรศัพท์:
โทรสาร:
* อีเมล์:
   
ยืนยัน:
6894 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
(รวมค่าเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง)

จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
-
เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

-
เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
โปรดแฟกซ์ใบโอนเงิน ถึงมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 0.2295.1154
 
กิจกรรม
วิชาการ
  • มูลนิธิจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์แก่สาธารณชน
    โดยไม่แสวงหากำไรโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรสำคัญจากทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
    สำคัญที่ว่า “Knowledge Is Not Private Property”
  • และในการนี้โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จะบันทึกการเข้าร่วมเสวนาวิชาการของท่านไว้ทุกครั้ง
    เพื่อเป็นหลักฐานในการออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของท่าน เสนอต่อสมาคมหรือหน่วยงานที่ท่านเป็นสมาชิก
สนใจติดต่อ: มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 0.2295.3171 ต่อ 113 โทรสาร 0.2295.1154
E-mail: info@thaiappraisal.org

2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่