Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ฟรี! เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 177:
การยกระดับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ (นายหน้า ประเมิน บริหารทรัพย์สิน)
กำหนดการ
13:00 เปิดการเสวนา
รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:15 วิสัยทัศน์บริษัทข้ามชาติ:
คุณวรเดช ศิวเตชานนท์ ประธานบริหาร บริษัท อีอาร์เอ แฟรนไชส์ (ประเทศไทย)
13:45 วิสัยทัศน์บริษัทเครือข่ายท้องถิ่นชั้นนำ:
คุณณัฐจิตา พุ่มเงิน ผู้ก่อตั้ง WINNER ESTATE
14:15 บททดลองเสนอแนวทางการควบคุมทางวิชาชีพ:
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิฯ
14:45 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
15:00 ข้อเสนอในการควบคุมวิชาชีพ ร่วมเสนอโดย
ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
นพ.สมศักดิ์ มุนีพีระกุล นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย
คุณสมศักดิ์ ชุติศิลป์ นายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
คุณเชษฐ์ ตั้งทรงจิตรากุล เลขานุการและเหรัญญิก สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ดำเนินการโดย อ.พัลลภ กฤตยานวัช รองประธาน มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินฯ
16:00 แนวทางการควบคุมวิชาชีพ เสนอแนวทางโดย
กรมที่ดิน: คุณพินิจ พูลช่วย นักวิชาการที่ดินชำนาญการ สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สำนักงาน คปภ: คุณรณกาจ พุทธวงศ์ เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมประกันภัย
17:00 ปิดการเสวนา
 
จะควบคุมวิชาชีพเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนผู้บริโภคและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพอย่างไร
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องจัดเสวนาวิชาการอสังหาริมทรัพย์ข้างต้น เพื่อหาแนวทางการพัฒนาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย เพื่อให้วิชาชีพนี้เป็นที่ยอมรับของสังคม คุ้มครองผู้บริโภค และเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพที่เป็นสากล
ใบลงทะเบียน
Registration Form
   ผู้เข้าร่วมเสวนา * ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะท่านที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น
ถึง:
ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)
* 1. ชื่อ-นามสกุล:
  ตำแหน่ง:
2. ชื่อ-นามสกุล:
    ตำแหน่ง:
3. ชื่อ-นามสกุล:
    ตำแหน่ง:
4. ชื่อ-นามสกุล:
    ตำแหน่ง:
* หน่วยงาน:
* ที่อยู่:
เลขที่: ตําบล/แขวง:  
อําเภอ/เขต: จังหวัด:       
ชื่อผู้ประสานงาน:
* โทรศัพท์:
โทรสาร:
* อีเมล์:
(รวมค่าเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง)
(สมาชิกมูลนิธิฯ เข้าร่วมฟรี)

จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
-
เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

-
เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
โปรดแฟกซ์ใบโอนเงิน ถึงมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 0.2295.1154
 
กิจกรรม
วิชาการ
  • มูลนิธิจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์แก่สาธารณชน
    โดยไม่แสวงหากำไรโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรสำคัญจากทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
    สำคัญที่ว่า “Knowledge Is Not Private Property”
  • และในการนี้โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จะบันทึกการเข้าร่วมเสวนาวิชาการของท่านไว้ทุกครั้ง
    เพื่อเป็นหลักฐานในการออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของท่าน เสนอต่อสมาคมหรือหน่วยงานที่ท่านเป็นสมาชิก
สนใจติดต่อ: มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 0.2295.3171 ต่อ 113 โทรสาร 0.2295.1154
E-mail: info@thaiappraisal.org

2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่