Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กำหนดการ
12:30 ลงทะเบียน
13:00 เปิดการเสวนา โดย ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:15 สรุปอัตราผลตอบแทนในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ พ.ศ.2560
คุณวสันต์ คงจันทร์ กรรมการผู้จัดการ บจก.โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์/กรรมการมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินฯ
13:30 สรุปราคาค่าก่อสร้างอาคาร ไตรมาส 4/2560
คุณสุรพงษ์ ตรีสุกล ประธานคณะทำงานราคาค่าก่อสร้างอาคารของมูลนิธิฯ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท AREA
14:00 การบุกตลาดต่างประเทศสำหรับประเทศไทย
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิ และประธาน FIABCI-Thai (สมาคมอสังหาฯ นานาชาติ)
14:45 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง
15:00 แนวทางการขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติ: ข้อควรรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม อุปนิสัยชาวต่างชาติ
คุณพรเทพ ศรีนฤหล้า รองประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
15:45 เทคนิคการขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติ: ควรเสนอ/ปิดการขายอย่างไร
คุณอภิชาต ปภาณภูวงศ์ อดีตนายกสมาคมการขาย การตลาดอสังหาริมทรัพย์
16:30 ประสบการณ์การขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติ: กรณีศึกษา การขายรูปแบบต่างๆ ปัญหาและแนวทางป้องกัน/แก้ไข
คุณปรีชา ศุภปิติพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอคคิวท์ เรียลตี้ จำกัด
17:00 ปิดการเสวนา
การเสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 186:
การขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติ &
ผลตอบแทนการลงทุนอสังหาฯ/ค่าก่อสร้างสำหรับปี 61

มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จะจัดเสวนาครั้งที่ 186 ประกอบด้วย

 • เรื่องที่ 1 การขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับชาวต่างชาติ เรื่องที่ 2 ผลตอบแทนการลงทุนอสังหาฯ/ค่าก่อสร้างเพื่อใช้สำหรับปี 2561
 • เรื่องการขายอสังหาฯ สำหรับชาวต่างชาติ ผู้ที่ประกอบอาชีพนายหน้าจำนวนมากอยากทราบว่า จุดสนใจพิเศษของชาวต่างชาติ วัฒนธรรมของชาวต่างชาติที่นายหน้าต้องทราบนั้นมีอะไรบ้าง แนวทางการขายและเทคนิคปิดการขายควรเป็นอย่างไร
 • เรื่องอัตราผลตอบแทนในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ มูลนิธิฯได้จัดทำสรุปอัตราผลตอบแทนในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ และสรุปราคาค่าก่อสร้างอาคารใหม่ พ.ศ.2561 เพื่อนำเสนอแก่ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน นักลงทุนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
 
ใบลงทะเบียน
Registration Form
   ผู้เข้าร่วมเสวนา * กรุณากรอกข้อมูล
ถึง:
ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)
* 1. ชื่อ-นามสกุล:
   ตำแหน่ง:
2. ชื่อ-นามสกุล:
  ตำแหน่ง:
3. ชื่อ-นามสกุล:
  ตำแหน่ง:
4. ชื่อ-นามสกุล:
  ตำแหน่ง:
หน่วยงาน:
(สำหรับออกใบเสร็จ)
ที่อยู่:
(สำหรับออกใบเสร็จ)
 
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี (บริษัท):
ชื่อผู้ประสานงาน:
* โทรศัพท์:
โทรสาร:
* อีเมล์:
   
ยืนยัน:
6061 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
(รวมค่าอาหารกลางวัน-เครื่องดื่ม-เครื่องเคียง)
(สมาชิกมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินฯ เข้าร่วมฟรี)
รวมค่าบริจาค: บาท
จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
-
เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

-
เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
โปรดแฟกซ์ใบโอนเงิน ถึงมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 0.2295.1154
 
กิจกรรม
วิชาการ
 • มูลนิธิจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์แก่สาธารณชน
  โดยไม่แสวงหากำไรโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรสำคัญจากทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
  สำคัญที่ว่า “Knowledge Is Not Private Property”
 • และในการนี้โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จะบันทึกการเข้าร่วมเสวนาวิชาการของท่านไว้ทุกครั้ง
  เพื่อเป็นหลักฐานในการออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของท่าน เสนอต่อสมาคมหรือหน่วยงานที่ท่านเป็นสมาชิก
สนใจติดต่อ: มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 0.2295.3171 ต่อ 113 โทรสาร 0.2295.1154
E-mail: info@thaiappraisal.org

2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่