Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 185:
ระดมสมอง: อัตราผลตอบแทนอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 9
(สมาชิกมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินฯ เข้าร่วมฟรี)
กำหนดการ
12:30 ลงทะเบียน
13:00 เปิดการเสวนา โดย ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:15 ผังเมืองกทม: มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร ควรเปลี่ยนแปลงแก้ไขประการใดบ้าง
โดย ผอ.ศักดิ์ชัย บุญมา ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร
14:00 การจัดรูปที่ดิน: อาวุธใหม่ของนักพัฒนาที่ดินจริงหรือ
การจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่. เป็นวิธีหนึ่งในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณนั้นๆ โดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการเวนคืนที่ดิน
โดย ผอ.ทวนทอง ศิริมงคลวิชย์ ผู้อำนวยการสำนักจัดรูปที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง
14:45 ปัญหาการใช้ทางส่วนบุคคล: ถนนส่วนบุคคลเจ้าของมีสิทธิ์ในถนนนี้แค่ไหน ไม่อยากให้ที่ดินของเราเป็นทางภาระจำยอมควรทำอย่างไร
โดย อ.แคล้ว ทองสม อดีตผู้อำนวยการสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
15:30 พักรับประทานเครื่องดื่ม/เครื่องเคียง
15:45 ผังเมืองกับการจัดรูปที่ดิน: ต้องทำอย่างไรจึงจะสำเร็จ และจะมีผลดีต่อมูลค่าที่ดินอย่างไรบ้าง
โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินฯ
16:30 ข้อเสนอแนะของผู้เข้าเสวนา
17:00 ปิดการเสวนา
 
            ข้อกำหนดผังเมืองที่ประกาศใช้มีผลต่อการจัดรูปที่ดิน การพัฒนาเมือง และ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินอย่างไร มารับฟังจากผู้แทนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จะจัดเสวนาครั้งที่ 187 เรื่อง ผังเมือง กทม. กับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ใบลงทะเบียน
Registration Form
   ผู้เข้าร่วมเสวนา * กรุณากรอกข้อมูล
ถึง:
ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)
* 1. ชื่อ-นามสกุล:
   ตำแหน่ง:
2. ชื่อ-นามสกุล:
  ตำแหน่ง:
3. ชื่อ-นามสกุล:
  ตำแหน่ง:
4. ชื่อ-นามสกุล:
  ตำแหน่ง:
หน่วยงาน:
(สำหรับออกใบเสร็จ)
ที่อยู่:
(สำหรับออกใบเสร็จ)
 
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี (บริษัท):
ชื่อผู้ประสานงาน:
* โทรศัพท์:
โทรสาร:
* อีเมล์:
   
ยืนยัน:
7967 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
(รวมค่าอาหารกลางวัน-เครื่องดื่ม-เครื่องเคียง)
(สมาชิกมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินฯ เข้าร่วมฟรี)
รวมค่าบริจาค: บาท
จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
-
เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

-
เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
โปรดแฟกซ์ใบโอนเงิน ถึงมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 0.2295.1154
 
กิจกรรม
วิชาการ
  • มูลนิธิจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์แก่สาธารณชน
    โดยไม่แสวงหากำไรโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรสำคัญจากทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
    สำคัญที่ว่า “Knowledge Is Not Private Property”
  • และในการนี้โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จะบันทึกการเข้าร่วมเสวนาวิชาการของท่านไว้ทุกครั้ง
    เพื่อเป็นหลักฐานในการออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของท่าน เสนอต่อสมาคมหรือหน่วยงานที่ท่านเป็นสมาชิก
สนใจติดต่อ: มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 0.2295.3171  โทรสาร 0.2295.1154
E-mail: info@thaiappraisal.org

2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่