Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 170:
การประเมินค่าอาคารเขียวและสวนสาธารณะ

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 13:00-17:00 น.
ณ ห้องฟีนิกซ์ 5 Impact Exhibition & Convention Center
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมกัน THE BMAM EXPO ASIA 2016 จะจัดการเสวนาวิชาการเรื่องแนวทางการประเมินค่าอาคารเขียวและสวนสาธารณะ เพื่อการพัฒนาภาคมหานครอย่างมีประสิทธิผลของเมืองต่าง ๆ ในประเทศไทย ทั้งนี้จะมีวิทยากรจากภาครัฐและภาคเอกชน บรรยายเป็นภาษาไทย
กำหนดการ
12:30 ลงทะเบียน
13:00 เปิดการเสวนา
13:30 การพัฒนาสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร
ผู้แทนจากสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
14:20 แนวทางการประเมินค่าสวนสาธารณะและอาคารเขียว
ผู้แทนมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
15:00 พัก-รับประทานเครื่องดื่มเครื่องเคียง
15:15 แนวทางการพัฒนาอาคารเขียว
ผู้แทนจากสภาสถาปนิก
ผู้แทนจากสภาวิศวกร
ผู้แทนจากสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
นายสุนทร สถาพร กรรมการผู้จัดการบ้านสถาพร/กรรมการมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินฯ (ดำเนินการอภิปราย)
17:00 ปิดการเสวนา
 
หมายเหตุ วิทยากรอยู่ระหว่างการเรียนเชิญ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ใบลงทะเบียน
Registration Form
   ผู้เข้าร่วมเสวนา * กรุณากรอกข้อมูล
ถึง:
ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)
1. ชื่อ-นามสกุล:
*   ตำแหน่ง:
2. ชื่อ-นามสกุล:
    ตำแหน่ง:
3. ชื่อ-นามสกุล:
    ตำแหน่ง:
4. ชื่อ-นามสกุล:
    ตำแหน่ง:
หน่วยงาน:
(สำหรับออกใบเสร็จ)
ที่อยู่:
(สำหรับออกใบเสร็จ)
 
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี (บริษัท):
ชื่อผู้ประสานงาน:
โทรศัพท์:
* โทรสาร:
อีเมล์:
*
(รวมค่าเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง)
(สมาชิกมูลนิธิฯ เข้าร่วมฟรี)
รวมค่าบริจาค: บาท

จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
-
เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

-
เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
โปรดแฟกซ์ใบโอนเงิน ถึงมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 0.2295.1154
 
กิจกรรม
วิชาการ
  • มูลนิธิจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์แก่สาธารณชน
    โดยไม่แสวงหากำไรโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรสำคัญจากทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
    สำคัญที่ว่า “Knowledge Is Not Private Property”
  • และในการนี้โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จะบันทึกการเข้าร่วมเสวนาวิชาการของท่านไว้ทุกครั้ง
    เพื่อเป็นหลักฐานในการออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของท่าน เสนอต่อสมาคมหรือหน่วยงานที่ท่านเป็นสมาชิก
สนใจติดต่อ: มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 0.2295.3171 ต่อ 113 โทรสาร 0.2295.1154
E-mail: info@thaiappraisal.org

2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 
การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 169: 16 สิงหาคม 2559
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง: แล้วเราจะทำไงดี
การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 168: 26 กรกฎาคม 2559
หนทางการฟื้นตัวตลาดบ้านจัดสรร-รีสอร์ตภูมิภาค
การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 167: 30 มิถุนายน 2559
คลายปม เหมืองทอง ปิดหรือเปิดดี
การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 166: 31 พฤษภาคม 2559
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ตอบโจทย์สังคมผู้สูงวัย
การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 165: 26 เมษายน 2559
ภัยพิบัติกับมูลค่าทรัพย์สิน-การวางแผนเสียภาษีมรดก
การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 164: 28 มีนาคม 2559
โครงข่ายรถไฟฟ้าไทยเชื่อมต่อเศรษฐกิจอาเซียน
การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 163: 26 กุมภาพันธ์ 2559
เจาะตลาดอสังหาริมทรัพย์อาเซียน
การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 162: วันที่ 21 มกราคม 2559
การตลาดและการขายอสังหาริมทรัพย์แบบ Online
การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 161: วันที่ 17 ธันวาคม 2558
นโยบายที่อยู่อาศัยประเทศไทย: ‘บ้านคนจน’ ควรทำไหม
การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 160: วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
ระดมสมอง: อัตราผลตอบแทนอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 7
การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 159: วันที่ 27 ตุลาคม 2558
การระดมสมองค่าก่อสร้างอาคาร
การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 158: วันที่ 19 กันยายน 2558
แนวทางการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใจกลางเมือง และการประเมินมูลค่าสวนสาธารณะ
การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 157: วันที่ 21 สิงหาคม 2558
ถนนเลียบเจ้าพระยา มักกะสัน หมอชิต ควรคิดใหม่ หรือไม่
การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 156: วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
การพัฒนาตลาด และการประเมินมูลค่า
การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 155: วันที่ 23 มิถุนายน 2558
วิเคราะห์ภาวะ ศก.ไทย VS ภาวะอสังหาฯ เฟื่อง ฟ่อ ฟุบ ฟื้น
การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 154: วันที่ 26 พฤษภาคม 2558
สุขภาพดีปราศจากโรคภัยเบียดเบียน
การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 153: วันที่ 28 เมษายน 2558
การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 152: วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558
ลู่ทางการซื้ออาคารสร้างค้างและอสังหาฯ มือ2 ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 151: วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
พัฒนาชาติด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 150: วันที่ 22 มกราคม 2558
ระดมสมอง: อัตราผลตอบแทนและราคาค่าก่อสร้างอาคาร ครั้งที่ 5
การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 149: วันที่ 24 ธันวาคม 2557
การพัฒนาเมือง-โครงการอสังหาฯ โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน
การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 148: วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
นโยบายอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาเมือง
การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 147: วันที่ 21 ตุลาคม 2557
นโยบายที่อยู่อาศัย: ชุมชนแออัดไทย
การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 146: วันที่ 18 กันยายน 2557
นวัตกรรมการก่อสร้างสำหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่
การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 145: วันที่ 22 สิงหาคม 2557
ท่านพร้อมรับการบุกไทยของต่างชาติหลัง AEC
การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 144: วันที่ 28 กรกฎาคม 2557
กลยุทธ์การจัดซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 143: วันที่ 30 มิถุนายน 2557
สร้างเขื่อนแม่วงก์เถอะ เพื่อชีวิตสัตว์ป่า ป่าไม้และประชาชน
การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 142: วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
ปัญหาผังเมืองที่ผิดเพี้ยน: กรณีศึกษาพื้นที่เขียวทะแยง
การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 141: วันที่ 30 เมษายน 2557
ทำเลทองการลงทุน พ.ศ.2557-2558
การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 140: วันที่ 25 มีนาคม 2557
เทคนิคการขอเชื่อมทาง คลอง ถนน ราชพัสดุ หน่วยราชการ
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่