Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
เสวนาวิชาการรายเดือนครั้งที่ 171:
การลงทุนธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก: โอกาสและวิธีทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินฯ ถนนนนทรี กรุงเทพฯ
การลงทุนธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก: โอกาสและวิธีทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น การพัฒนาโรงแรมจึงเป็นสิ่งที่จะเกิดมากขึ้นเป็นเงาตามตัว แต่หลายโรงแรมก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ในขณะที่หลายแห่งกลายเป็นความสำเร็จระดับ “ตำนาน” เราจะทำให้การพัฒนาโรงแรมขนาดเล็ก ๆ ประสบความสำเร็จได้อย่างไร
กำหนดการ
12:30 ลงทะเบียน/รับเอกสาร
13:00 เปิดการเสวนาและรายงานกิจกรรมของมูลนิธิ
รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และอดีตคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์
13:15 แนวทางการพัฒนาโรงแรมขนาดเล็กให้ประสบความสำเร็จ
อ.วสันต์ คงจันทร์ กรรมการมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย กรรมการสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และกรรมการผู้จัดการ บจก.โมเดอร์นพร็อพเพอร์ตี้
14:15 เลือกทำเลและวางแผนการลงทุนโรงแรมอย่างไรดี
อ.วิศาล พูลสง่า CEO, Accomsiam Co., Ltd.
14:45 มูลค่าของโรงแรมในสายตาของผู้ประเมินฯ
อ.จำนงค์ บัวไขย กรรมการมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย อดีตกรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
15:15 พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
15:30 สร้างโรงแรมรับทัวร์จีน ทำอย่างไร
16:00 การปรับตัวของโรงแรมใจกลางเมือง กรณีศึกษาโรงแรมในเมือง
16:30 ทำโรงแรมสำหรับแบคแพค ทำอย่างไร
17:00 ปิดการเสวนา
 
ใบลงทะเบียน
Registration Form
   ผู้เข้าร่วมเสวนา * กรุณากรอกข้อมูล
ถึง:
ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)
1. ชื่อ-นามสกุล:
*   ตำแหน่ง:
2. ชื่อ-นามสกุล:
    ตำแหน่ง:
3. ชื่อ-นามสกุล:
    ตำแหน่ง:
4. ชื่อ-นามสกุล:
    ตำแหน่ง:
หน่วยงาน:
(สำหรับออกใบเสร็จ)
ที่อยู่:
(สำหรับออกใบเสร็จ)
 
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี (บริษัท):
ชื่อผู้ประสานงาน:
โทรศัพท์:
* โทรสาร:
อีเมล์:
*
(รวมค่าเครื่องดื่ม-เครื่องเคียง)
(สมาชิกมูลนิธิฯ เข้าร่วมฟรี)
รวมค่าบริจาค: บาท
จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
-
เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

-
เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
โปรดแฟกซ์ใบโอนเงิน ถึงมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 0.2295.1154
 
กิจกรรม
วิชาการ
  • มูลนิธิจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สิน และอสังหาริมทรัพย์แก่สาธารณชน
    โดยไม่แสวงหากำไรโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรสำคัญจากทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
    สำคัญที่ว่า “Knowledge Is Not Private Property”
  • และในการนี้โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จะบันทึกการเข้าร่วมเสวนาวิชาการของท่านไว้ทุกครั้ง
    เพื่อเป็นหลักฐานในการออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของท่าน เสนอต่อสมาคมหรือหน่วยงานที่ท่านเป็นสมาชิก
สนใจติดต่อ: มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 0.2295.3171 ต่อ 113 โทรสาร 0.2295.1154
E-mail: info@thaiappraisal.org

2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax.66.2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่