เสวนาวิชาการรายเดือน ครั้งที่ 54
"อสังหาริมทรัพย์ไทยในสายตาของผู้นำ"
ร่วมจิบน้ำชากับจอมยุทธ์ พบผู้นำในวงการอสังหาริมทรัพย์
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2550 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน สี่แยกพระราม 9 ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
สาระ ถือเป็นการ "จิบน้ำชากับจอมยุทธ์" โดยเชิญผู้นำ - ผู้รอบรู้ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ในทุกด้านมาร่วมกันประเมินสถานการณ์กันอย่างขนานใหญ่ให้สมกับเป็นช่วงสิ้นไตรมาสแรกของปี 2550 โดยผู้นำเหล่านี้ได้แก่ นักพัฒนาที่ดิน นักสร้างบ้านและที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งหมด 3 กลุ่มหลัก ประกอบด้วยวิทยากรประมาณ 9 คน ผู้ที่มาเข้าร่วมเสวนาจะได้รับข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อการประเมินภาวะประกอบการลงทุน การวิเคราะห์ตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
กำหนดการ     
12:30 ลงทะเบียน - รับเอกสาร
13:00 การเปิดการประชุมและรายงานกิจกรรมของมูลนิธิ
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
13:30 มุมมองผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญ
ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ศุภาลัย อดีตนายกสมาคมอาคารชุดไทย
คุณวรรณา โฆวินฑะตัณฑเกษม ประธานสภาที่อยู่อาศัย
14:30
มุมมองของนักสร้าง
คุณประสงค์ ธาราไชย กรรมการสภาวิศวกร
คุณศุภฤกษ์ มัลลิกะมาลย์ อุปนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
คุณพันธุ์เทพ ทานชิติกุล อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
15:30
พัก-รับประทานเครื่องดื่ม เครื่องเคียง
15:45
มุมมองที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์
ดร.ไพโรจน์ สุขจั่น นายกสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์
คุณวิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์ อุปนายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
อ.วสันต์ คงจันทร์ กรรมการบริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
17:15 ปิดการเสวนา
 
txtsbj = "อสังหาริมทรัพย์ไทยในสายตาของผู้นำ 2550"; $q_sfiles = $dbcss->doc_sqfdl(); $rssfiles = $csscon->mquery($q_sfiles); include_once("../php_body/doc_htmdld.inc.php"); ?>