Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูรายชื่อสมาชิกด้านล่างใบสมัครสมาชิกมูลนิธิ
สมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ปีละ 1,000 บาทเท่านั้น สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ จากการสมัครเป็นสมาชิก มีดังนี้:
  1. ได้รับวารสาร ThaiAppraisal มูลค่าปีละ 200 บาท (6ฉบับ) เป็นเวลา 1 ปี
  2. เข้าร่วมงานประชุมประจำปีของมูลนิธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
  3. เข้าเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดอายุสมาชิก (1 ปี) ยกเว้นในการจัดนอกห้องประชุมมูลนิธิ ซึ่งจะเสียเฉพาะค่าสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง เช่น ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 450 บาท (ในขณะนี้) ทั้งนี้เอกสารประกอบการเสวนาและอื่น ๆ ไม่คิดค่าใช้จ่าย
  4. ได้รับส่วนลดพิเศษ 50% ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ

วันที่:      18/02/2562


ข้าพเจ้า:  ชื่อ-สกุล: 

 

มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของมูลนิธิฯ โดยมีรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาดังนี้:
1. ประวัติส่วนตัว:
ว/ด/ป เกิด: 
 สัญชาติ:
บัตรประชาชนเลขที่:
ที่อยู่ปัจจุบัน: 
โทรศัพท์:
 โทรสาร:  
Email:
   
หน่วยงาน/บริษัท:
ที่อยู่:
โทรศัพท์:
 โทรสาร: Email:
   
ประเภท:  
วิชาชีพ:
2. ประวัติการศึกษา:
ระดับ: ชื่อสถาบัน ปีที่จบ สาขาวิชา
ก่อนปริญญาตรี: 
ปริญญาตรี:
ปริญญาโท:
อื่นๆ:
3. ประวัติการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง:
ชื่อสถาบัน: หลักสูตร ปีที่จบ ระยะเวลา
4. ประวัติการทำงาน 5 ปีล่าสุด:
ปีศักราช: หน่วยงาน: ตำแหน่ง:
5. ผลงานทางวิชาชีพ:
1.
2.
6. ตำแหน่งทางสังคม:
1.
2.
ค่าสนับสนุน
ปีละ 1,000 บาท
รวมค่าบริจาค บาท จัดส่งโดย:
โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึงคุณนงลักษณ์ จตุเทน
E-mail: info@thaiappraisal.org  โทรสาร 0.2295 1154  โทรศัพท์ 0.2295.3171 ต่อ 109      รายชื่อสมาชิก
Member No. ชื่อ-นามสกุล Name
2559/1152  คุณ ณัฐฐ์ชมัย เฟอร์ราริส  Khun Natchamai Ferraris
2559/1114  คุณ ณัฐฐิญา นกทอง  Khun nattiya Nokthong
2550/143  คุณ ณัฐพงศ์ สวนะเกษม  Khun Nathaphong Sawanakaseam
2554/674  คุณ ณัฐพงศ์ อินทุภูติ  Khun Nuttapong Intuputi
2551/408  คุณ ณัฐพล มัททวกุล  Khun Nattapone Mattavakul
2558/1013  คุณ ณัฐรินทร์ ตาลทอง  Khun Natharin Tanthong
2557/966  คุณ ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล  Khun Natthaworapon Rachsiriwatcharabun
2552/525  คุณ ณัฐวรา สิทธิ์บูรณะ  Khun Nutwara Sithburana
2555/734  คุณ ณัฐวัฒน์ รัตน์พิชิต  Khun Nutthawat Ratpichit
2552/550  คุณ ณัฐวุฒิ ตันชนะพันธ์  Khun Nutthawut Tanchanaphan
2557/942  คุณ ณัฐวุฒิ วรพงศากร  Khun Nattavut Worapongsagorn
2559/1125  คุณ ณาศิส ค้วนเครือ  Khun Nasit Kuankrua
2553/656  คุณ ณิชพน จิลปะชัยกร  Khun Nichapon Jilpachaikorn
2557/907  คุณ ณิชมนกาญจ์ ตันติวณิชกร  Khun Nichamonkarn Tantiwanichakorn
2552/606  คุณ ณิชากร ไกรสุวรรณสาร  Khun Nichakorn Kraisuwansarn
2556/845  คุณ ณิชาดา จินดาวิชัย  Khun Nichada Jindavichai
2559/1205  คุณ ดนัย ซิงห์  Khun Danai Singh
2558/1042  คุณ ดวงกมล เอื้อชูเกียรติ  Khun Doungkamol Euarchukiati
2550/179  คุณ ดวงใจ รติธรรมกุล  Khun Daungjai Ratitamkul
2557/853  คุณ ดวงทิพย์ สินธทียากร  Khun Duangtip Sinthatheeyagorn
2559/1189  คุณ ดวงปี ภูมิศรีแก้ว วาห์ล  Khun Duangpee Phoomsrikaew Wahl
2556/817  คุณ ดวงมณี เรืองสุข  Khun Duangmanee Ruangsuk
2557/938  คุณ ดารกา ธนะกมลประดิษฐ์  Khun Daraka Thanakamolpradit
2560/1252  คุณ ดาริณ ทิพยะมาศโกมล  Khun Darin Thipayamaskomol
2557/881  คุณ ดำเนิน ธรรมลังกา  Khun Damnern Thammalangka
2556/797  คุณ ดำรงศักดิ์ ก่อเกษมพร  Khun Damrongsak Korkasemporn
2557/954  คุณ ดิลก ผาติกุลศิลา  Khun Dilok Phatikulsila
2560/1284  คุณ ดุษฎี ไกรลาศโอฬาร  Khun Dussadee Krailasolarn
2552/547  คุณ เดชา ธีระสรรพวิทยา  Khun Decha Theerasapwittaya
2550/173  คุณ เด่น จำปาเต็ม  Khun Den Jampatem
2557/912  คุณ เด่นดนู โพธิ์น้อย  Khun Dendhanu Phonoi
2549/017  คุณ ตระกูล ภูมิพงศ์ไทย  Khun Trakoon Poompongthai
2553/623  คุณ ตรี ตรีปัจยากร  Khun Three Tripajayakorn
2549/080  คุณ ตวงพร ฤกษ์อุดมศักดิ์  Khun Duangporn Rerk-Udomsak
2551/447  คุณ ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร์  Khun Toungrat Lohsoonthorn
2560/1268  คุณ ต่อตระกูล เกษมศานดิ์  Khun Tortrakoon Kasemsarn
2551/487  คุณ ต่อพงศ์ ชีวประวัติดำรงค์  Khun Torpong Cheewaprawatdamrong
2558/1045  คุณ ต่อพันธุ์ พิสิษฐ์กุล  Khun Torpan Phisitkul
2560/1302  พล.อ.ต. ตะวัน นาครทรรพ  AVM Tawan Nakorntap
2557/977  คุณ เต็มจิตต์ บุญสกุลกิจ  Khun Temjit Boonsakulkit
2557/928  คุณ เตวิช ทรงชัยวนา  Khun Tevid Songchaivana
2559/1162  คุณ ไตรวินิจ ตู้จินดา  Khun Trivinij Tuchinda
2557/882  คุณ ไตรวุฒิ น้อยศรี  Khun Triwut Noisri
2551/490  คุณ ถาวร ตั้งตระกูลวงศ์  Khun Thavorn Tangtrakulwongse
2558/1004  คุณ ถิรดา ตันตยาภรณ์  Khun Thirada Tantayaporn
2553/639  คุณ ทนงศักดิ์ ลีลาสาธิตกุล  Khun Thanongsak Leelasatidkoon
2552/502  คุณ ทรงเกียรติ พรกุลวัฒน์  Khun Songkiat Pornkulvat
2554/706  คุณ ทรงธรรม วศินชัย  Khun SongTham Vasinchai
2560/1265  คุณ ทวี ธนจิรุตม์  Khun Tawe Thanajirudt
2557/919  คุณ ทวีชัย ยิ่งประภาภรณ์  Khun Thaweechai Yingprapaporn
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่