Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูรายชื่อสมาชิกด้านล่างใบสมัครสมาชิกมูลนิธิ
สมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
ปีละ 1,000 บาทเท่านั้น สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ จากการสมัครเป็นสมาชิก มีดังนี้:
  1. ได้รับวารสาร ThaiAppraisal มูลค่าปีละ 200 บาท (6ฉบับ) เป็นเวลา 1 ปี
  2. เข้าร่วมงานประชุมประจำปีของมูลนิธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
  3. เข้าเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดอายุสมาชิก (1 ปี) ยกเว้นในการจัดนอกห้องประชุมมูลนิธิ ซึ่งจะเสียเฉพาะค่าสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง เช่น ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 450 บาท (ในขณะนี้) ทั้งนี้เอกสารประกอบการเสวนาและอื่น ๆ ไม่คิดค่าใช้จ่าย
  4. ได้รับส่วนลดพิเศษ 50% ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ
  5. ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิก และบัตรสมาชิก คลิกดาวน์โหลด
  6. ท่านสมาชิกสามารถนำโลโก้ไปใช้ทำนามบัตรได้ คลิกดาวน์โหลด
โปรดแนบรูปของท่าน หรือสะดวกส่งภายหลังมาที่ อีเมล์: info@thaiappraisal.org

วันที่:      19/10/2562


ข้าพเจ้า:  ชื่อ-สกุล: 
มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของมูลนิธิฯ โดยมีรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาดังนี้:
1. ประวัติส่วนตัว:
ว/ด/ป เกิด: 
 สัญชาติ:
บัตรประชาชนเลขที่:
ที่อยู่ปัจจุบัน: 
โทรศัพท์:
 โทรสาร:  
Email:
   
หน่วยงาน/บริษัท:
ที่อยู่:
โทรศัพท์:
 โทรสาร:  
Email:
ประเภท:  
วิชาชีพ:
2. ประวัติการศึกษา:
ระดับ: ชื่อสถาบัน ปีที่จบ สาขาวิชา
ก่อนปริญญาตรี: 
ปริญญาตรี:
ปริญญาโท:
อื่นๆ:
3. ประวัติการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง:
ชื่อสถาบัน: หลักสูตร ปีที่จบ ระยะเวลา
4. ประวัติการทำงาน 5 ปีล่าสุด:
ปีศักราช: หน่วยงาน: ตำแหน่ง:
5. ผลงานทางวิชาชีพ:
1.
2.
6. ตำแหน่งทางสังคม:
1.
2.
ยืนยัน: 6393 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
ค่าสนับสนุน
ปีละ 1,000 บาท
รวมค่าบริจาค บาท จัดส่งโดย:
โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึงคุณนงลักษณ์ จตุเทน
E-mail: info@thaiappraisal.org  โทรสาร 0.2295 1154  โทรศัพท์ 0.2295.3171 ต่อ 109

 

       รายชื่อสมาชิก
Member No. ชื่อ-นามสกุล Name
2561-1471  คุณ ชัยพร ลีวัธนะ  Khun Chaiyaporn Leewattana
2558-1008  ดร. ชัยยพล ตันติภูรินิตย์  Dr. chaiyapon Tundhiphurinidtr
2560-1291  คุณ ชัยยศ พรมเทพ  Khun Chaiyos Promthep
2554-719  คุณ ชัยรัตน์ แสงทอง  Khun Chairat Sangtong
2549-072  คุณ ชัยวิช อัศวลาภ  Khun Chaivich Atsawalap
2551-475  คุณ ชัยสิทธิ์ รัตนเกียรติชัย  Khun Chaisit Rattanakiatchai
2556-851  คุณ ชัยสิทธิ์ เอกสิทธิพงษ์  Khun Chaisit Eaksittipong
2560-1297  ดร. ชาคริต ศรีสุวรรณรัตน์  Dr. Chachrist Srisuwanrat
2561-1529  คุณ ชาญชัย งามวิถี  Khun Chanchai Ngamwithi
2555-743  คุณ ชาญชัย เนื่องนิยม  Khun Chanchai Nuangjamnong
2556-847  คุณ ชาญชัย เล็กอุทัย  Khun Chanchai Lekuthai
2560-1263  คุณ ชาญชัย สัตยาประเสริฐ  Khun Chanchai Satayaprasert
2550-175  คุณ ชาญณรงค์ บุริสตระกูล  Khun Channarong Buristrakul
2550-338  คุณ ชาญภาสกร ดั่นคุณะกุล  Khun Charnpasakorn Dunkunakul
2562-1624  คุณ ชานนท์ ปะมะโต  Khun Chanon Pamato
2550-144  คุณ ชาริติ สุภาคำ  Khun Chariti Supakam
2557-856  คุณ ชินโชติ กานต์ปุระ  Khun Shinchote Karntapura
2553-642  คุณ ชิราวุธ บุญญาณการณ์  Khun Chirawut Boonyanakarn
2562-1541  คุณ ชุติญา นามปรีดา  Khun Chutiya Nampreeda
2560-1383  คุณ ชุติภา ยั่งยืน  Khun Chutipa Yangyun
2553-616  คุณ ชุติมา สินไชยรัตนากุล  Khun chutima sinchairatanakul
2557-963  ดร. ชุติมาพร หมอนใหญ่  Dr. Chutimaporn Mornyai
2561-1408  คุณ ชุมพล อ้นมณี  Khun Chumpol Onmanee
2557-980  คุณ ชูเกียรติ พันธุ์ยิ่งยก  Khun Chukiat Panyingyok
2549-059  คุณ ชูชาติ มูลแวง  Khun Choochart Moonwaeng
2550-352  คุณ เชาวลี จ้อยสองสี  Khun Chaowalee Joysangsri
2557-955  คุณ โชคชัย เที่ยงสุรินทร์  Khun Jokjai Tiengsurin
2551-406  คุณ โชติกร ปัญจทรัพย์  Khun Chotikorn Panchasarp
2553-626  คุณ โชติกา บุญยานุเคราะห์  Khun Chotika Boonyanukhroh
2550-182  คุณ โชติช่วง รติธรรมกุล  Khun Chotichoung Ratitamkul
2550-252  คุณ ไชยวุฑฒ์ สมานพันธ์  Khun chaiyawut Smanphan
2557-978  คุณ ไชโย เหล่าอภิรัตน์  Khun Chaiyo Sao-Aphiratna
2550-371  คุณ ซวง ชัยสุโรจน์  Khun Suang Chaisurote
2561-1506  คุณ โซวเซียง หลิว  Khun Zhou Xiang Liu
2559-1245  คุณ ฐกูร เวชพาณิชย์  Khun Thakoon Vechpanich
2560-1352  คุณ ฐนันชัย พุทธพันธา  Khun Thananchai Buddhapuntha
2557-916  คุณ ฐวัสส์ คงสินพีรบูรณ์  Khun Thawat Kongsinpeeraboon
2561-1426  คุณ ฐัชนีกา ตันศรีสกุล  Khun Thachaniga Tansrisakul
2562-1575  คุณ ฐานิต ลีลาภัทรกุล  Khun Thanit Leelapattarakul
2558-1001  คุณ ฐานิตา จันทกิจ  Khun Thanita Jantakij
2557-936  คุณ ฐานิพรณ์ สิทธิโชคสุขสกุล  Khun Thaniporn Sittichokesuksakul
2557-884  คุณ ฐิตราภักดิ์ ภัทรวงศ์ชัย  Khun Thitrapak Pattarawongchai
2560-1278  คุณ ฐิติพงศ์ สุรเมธี  Khun Thitipong Suramethee
2561-1504  คุณ ฐิติพร ไชยาบาล  Khun Titiporn Chaiyabal
2554-673  คุณ ฐิรนันท์ ภู่วราวุฒิพานิช  Khun Chavalit Tangmitjaroen
2561-1390  คุณ ฑิตยา ผลชีวิน  Khun Thittaya Phalajivin
2560-1310  คุณ ณขวัญวลัย ดิลกวงศ์พงษ์  Khun Na Kwanwalai Dilokwongpong
2560-1372  คุณ ณชัย วงศ์อรุณนิยม  Khun Nachai Vongaroonniyom
2562-1629  คุณ ณชิต กวินพลอาสา  Khun Nachit Kawinpon-asa
2551-439  คุณ ณฐพนธ์ คงศิลา  Khun Nathapon Kongsila
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่