Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
ดูรายชื่อสมาชิกด้านล่างใบสมัครสมาชิกมูลนิธิ
สมัครสมาชิกมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
ปีละ 1,000 บาทเท่านั้น สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ จากการสมัครเป็นสมาชิก มีดังนี้:
  1. ได้รับวารสาร ThaiAppraisal มูลค่าปีละ 200 บาท (6ฉบับ) เป็นเวลา 1 ปี
  2. เข้าร่วมงานประชุมประจำปีของมูลนิธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
  3. เข้าเสวนาวิชาการรายเดือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดอายุสมาชิก (1 ปี) ยกเว้นในการจัดนอกห้องประชุมมูลนิธิ ซึ่งจะเสียเฉพาะค่าสถานที่และเครื่องดื่ม เครื่องเคียง เช่น ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 450 บาท (ในขณะนี้) ทั้งนี้เอกสารประกอบการเสวนาและอื่น ๆ ไม่คิดค่าใช้จ่าย
  4. ได้รับส่วนลดพิเศษ 50% ในการซื้อหนังสือของมูลนิธิ
  5. ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิก และบัตรสมาชิก คลิกดาวน์โหลด
  6. ท่านสมาชิกสามารถนำโลโก้ไปใช้ทำนามบัตรได้ คลิกดาวน์โหลด
โปรดแนบรูปของท่าน หรือสะดวกส่งภายหลังมาที่ อีเมล์: info@thaiappraisal.org

วันที่:      19/10/2562


ข้าพเจ้า:  ชื่อ-สกุล: 
มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกของมูลนิธิฯ โดยมีรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาดังนี้:
1. ประวัติส่วนตัว:
ว/ด/ป เกิด: 
 สัญชาติ:
บัตรประชาชนเลขที่:
ที่อยู่ปัจจุบัน: 
โทรศัพท์:
 โทรสาร:  
Email:
   
หน่วยงาน/บริษัท:
ที่อยู่:
โทรศัพท์:
 โทรสาร:  
Email:
ประเภท:  
วิชาชีพ:
2. ประวัติการศึกษา:
ระดับ: ชื่อสถาบัน ปีที่จบ สาขาวิชา
ก่อนปริญญาตรี: 
ปริญญาตรี:
ปริญญาโท:
อื่นๆ:
3. ประวัติการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง:
ชื่อสถาบัน: หลักสูตร ปีที่จบ ระยะเวลา
4. ประวัติการทำงาน 5 ปีล่าสุด:
ปีศักราช: หน่วยงาน: ตำแหน่ง:
5. ผลงานทางวิชาชีพ:
1.
2.
6. ตำแหน่งทางสังคม:
1.
2.
ยืนยัน: 5671 => กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
ค่าสนับสนุน
ปีละ 1,000 บาท
รวมค่าบริจาค บาท จัดส่งโดย:
โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึงคุณนงลักษณ์ จตุเทน
E-mail: info@thaiappraisal.org  โทรสาร 0.2295 1154  โทรศัพท์ 0.2295.3171 ต่อ 109

 

       รายชื่อสมาชิก
Member No. ชื่อ-นามสกุล Name
2549-074  คุณ จารีลักษณ์ แก้วกำพล  Khun Jareelak Kaewkampol
2550-094  คุณ จารึก สวัสดี  Khun Jaruk Sawasdee
2550-295  คุณ จารุชา พนาสถิต  Khun Jarucha Panasatit
2550-102  คุณ จารุณี กิตติสุภาพ  Khun Jarunee Kittisupap
2560-1346  คุณ จารุณี วัฒนะ  Khun Jarunee Wattana
2561-1414  คุณ จารุวรรณ นราศรี  Khun Jaruwan Narasri
2551-450  คุณ จารุวรรณ เบ็นหะซัน  Khun Charuwan Benhasun
2557-899  คุณ จาไอยดาภาข์ ฉัตรไพศาลกุล  Khun Jaaiyadapar Chatpaisankun
2550-163  คุณ จำนง บัวไขย  Khun Chumnong Buakai
2550-274  คุณ จำรัส อรียวิวัฒน์  Khun Jamras Areeyawiwat
2551-496  คุณ จิดาภา สุดสงวน  Khun Jidapa Sutsanguan
2550-128  คุณ จิตกร คามวัลย์  Khun Chittakron Kamvan
2551-446  คุณ จิตติพงษ์ ธนเดโชพล  Khun Jittipong Thanadechopol
2550-138  คุณ จิตติมา ตั้งศักดิ์เจริญสุข  Khun Jittima Tangsakcharoensuk
2561-1518  คุณ จิตรลดา หวังสวาสดิ์  Khun Jitlada Wangsawas
2550-270  รศ.ดร. จิตรา รู้กิจการพานิช  Assoc.Prof. Jittra Rukijkanpanich, D.Eng
2551-458  ผศ. จินตนา จันทร์สังสรรค์  Asst.Prof. chintana chanrangsan
2549-051  คุณ จินตนา ประมะลิ  Khun Jintana Pramali
2560-1285  คุณ จิรนันท์ ไกรลาศโอฬาร  Khun Jiranant Krailasolarn
2561-1483  คุณ จิรภัทร พรมภักดี  Khun Jiraphat Prompakdee
2561-1437  คุณ จิรัฎฐ์ กาทอง  Khun Chirut Kathong
2554-684  คุณ จิราพร ชัยพรวดี  Khun Jiraporn Chaipornvadee
2558-1058  คุณ จิราพร แตงเพ็ชร  Khun Jiraporn Tangpech
2556-783  คุณ จีรพรรณ คงเคารพธรรม  Khun Jeerapan Kongkaoroptham
2550-095  คุณ จีรศักดิ์ ควรเรียน  Khun Jeerasak Kounrien
2552-615  คุณ จีระเดช ดิสกะประกาย  Khun Jiradech Diskaprakai
2551-480  คุณ จุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน์  Khun Juthamas Sombunyawirot
2550-282  คุณ จุฑามาส บุณยวานิชกุล  Khun Juthamas Bunyawanichkul
2560-1254  คุณ จุฑารัตน์ ชุ่มชื่น ช้างพงษ์  Khun Jutharat Chumchuen Changpong
2562-1532  คุณ จุฑารัตน์ ฐานิตย์สรกุล  Khun Jutharat Thanitsoragun
2562-1628  คุณ จุมพฎ อิงค์รัตนกุล  Khun Jumpot Ingkarattanakul
2549-087  คุณ จุมพล ดำริพาณิชย์  Khun Jumpol Damripanich
2561-1470  คุณ จุมพล ดำริพาณิชย์  Khun Chumpol Dhumripanit
2560-1344  คุณ จุรีพร จำเริญ  Khun Jureeporn Jamroen
2559-1214  คุณ จุรีรัตน์ บรรเริงเสนาะ  Khun Jureerat Banroengsanoh
2559-1115  คุณ เจต สกุลจิตจินดา  Khun Jate Sakuljitjinda
2560-1334  คุณ เจตน์ บุญศศิวิมล  Khun Jade Boonsasiwimol
2561-1409  คุณ เจนจิรา บูซซี่  Khun Jenjira Buzzi
2561-1400  คุณ เจนจิรา สิทธิอาภรณ์  Khun Jenjira Sitthi-arporn
2550-100  คุณ เจริญพร ฤทธิ์เนติกุล  Khun Charoenporn Ritnetikul
2550-091  คุณ เจษฎา กันธาทอง  Khun Jessada Kanthathong
2562-1641  คุณ เจษฎา พันธุ์ทักษิณ  Khun Jessada Pantaksin
2557-929  คุณ เจษฎา สิงหวิริยะ  Khun Jetsada Singwiriya
2549-054  คุณ เจิม ตรงนิตย์  Khun Jerm Trongnit
2550-331  คุณ ฉัตรชบา บุญขาว  Khun Chatchaba Boonkao
2559-1137  คุณ ฉัตร์รวี จิรโชติพงศ์สุข  Khun Chatrawee Jirachotepongsuk
2552-561  คุณ เฉลิมชัย แซ่ดั่น  Khun Chalermchai Saedun
2550-293  คุณ เฉลิมศักดิ์ ปาณศรี  Khun Chalermsak Parnsri
2562-1598  คุณ ช.ปวินท์ เพ็ชญไพศิษฏ์  Khun Chorpawin Pechpaisit
2559-1155  คุณ ชญาณุช อนันตโชติ  Khun Chayanuch Anantachote
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่